Skip to content
Kopia – sin

Dzień dobry,

serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji warsztatów pt. „Służebność przesyłu – najnowsze orzecznictwo oraz aktualna problematyka związana z urządzeniami przesyłowymi”, które odbędzie się 20 i 21 marca 2024 r. w formule online.
 
Podczas warsztatów skupimy się na najnowszym orzecznictwie, które pomaga, ułatwia i usprawnia Państwa codzienną pracą. Ważną nowością orzeczniczą jest postępowanie operatorów sieci w odpowiedzi na niezasadne wnioski o udostępnienie informacji publicznej (kary/ grzywny).
 
Służebność przesyłu ustanowiona przez sąd bez wynagrodzenia? Czy to możliwe? Tym problemem zajął się Sąd Najwyższy, sprawa jest bardzo ciekawa i poniżej znajdą się ważne uwagi:

⚡ znaczenia prawnego umów obligacyjnych zawartych przed wprowadzeniem do K.c. służebności przesyłu oraz możliwości ich wypowiedzenia,
⚡ znaczenia świadczeń wypłaconych w wykonaniu wskazanych umów i ich zaliczenia na poczet wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
⚡ sposobu określania wynagrodzenia za USP na potrzeby drugiego toru linii elektroenergetycznej, co można na zasadzie analogii odnieść do sytuacji przebudowy urządzeń o uregulowanym trwale tytule prawnym do nieruchomości.

Podczas warsztatów skupimy się na nowym rozporządzeniu dotyczącym wyceny. Przynosi ono istotne zmiany, takie jak nowe zasady określenia wartości służebności przesyłu czy nową definicję pasa służebności przesyłu.

Dodatkowo omówimy nowy standard określania wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Standard obowiązuje od 16 października 2023r. Jest to istotna informacja zarówno w kontekście wycen sporządzanych na Państwa zlecenie, jak i operatów sporządzanych przez biegłych sądowych w postępowaniach toczących się z Państwa udziałem.

Poniżej przedstawiam założenia standardu po aktualizacji:

 • Ustanowienie przez sąd służebności przesyłu bez wynagrodzenia na rzecz właściciela nieruchomości.
 • Ustanowienie służebności przesyłu na potrzeby stacji elektroenergetycznych. Stacje i linie elektroenergetyczne jako rzeczy złożone.
 • Oferta ustanowienia służebności przesyłu a uznanie roszczenia, które może przerwać bieg zasiedzenia służebności.

Szczegóły wydarzenia:

20-21.03.2024

TERMIN

20-21.03.2024
On-line

FORMUŁA ONLINE

On-line
1770 zł netto/os. 

Koszt

1770 zł netto/os. 

Prelegenci:

MEC. PIOTR ZAMROCH

MEC. PIOTR ZAMROCH

swlogo4
MEC. IWO FISZ

MEC. IWO FISZ

swlogo4

 Podczas pierwszego dnia omówimy między innymi:

 • Nowe rozporządzenie w sprawie wyceny – nowe zasady dotyczące określania wartości służebności przesyłu

 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 24.02.2023 r. w sprawie III CZP 108/22 – analiza stanowiska na tle późniejszych orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy w 2023 r.

 • Założenia zaktualizowanego standardu wyceny PFSRM, wprowadzonego do stosowania od 16 października 2023 r.

 • Istotna i nieistotna zmiana przebiegu urządzeń przesyłowych – także na skutek zmiany projektu budowy urządzeń po ustanowieniu służebności. Przymusowa
  zmiana treści służebności przesyłu.

 • Strefy ochronne gazociągów i linii wysokich napięć a pasy służebności przesyłu – stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w orzeczeniach z 2022 i 2023 r.

 • Znaczenie zgody na inwestycję wyrażonej „w trybie ustawy wywłaszczeniowej”, znaczenie odszkodowań wypłaconych po realizacji inwestycji

 • Treść służebności przesyłu nabytej przez zasiedzenie, a uprawnienia faktycznie wykonywane na nieruchomości – ważne dla praktyki stanowisko Sądu Najwyższego

 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.06.2023 r. w sprawie SK 42/21 – odszkodowanie za ograniczenie własności na potrzeby urządzeń przesyłowych mocą decyzji administracyjnej.

Drugiego dnia skupimy się między innymi na:

 • Zmianach w postrzeganiu zakresu inwestycji, które mogą uzasadniać ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

 • Badaniu trasy inwestycji i możliwość uwzględniania wariantów alternatywnych przebiegu inwestycji

 • Egzekucji dostępu do nieruchomości na podstawie decyzji wywłaszczeniowych dla potrzeb urządzeń przesyłowych

 • Postępowanie operatorów sieci w odpowiedzi na niezasadne wnioski o udostępnienie informacji publicznej

 • Załatwianie wniosków złożonych elektronicznie, w tym z wykorzystaniem poczty elektronicznej

Informacje organizacyjne: 

Koszt szkolenia: 1770 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko) w przypadku wysłania zgłoszenia do 7.03.2024 włącznie. Po tym terminie cena rośnie o 200 zł netto.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Zapraszamy do kontaktu

Edyta Cekała

Merytoryka, współpraca, informacje o szkoleniu

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Verified by MonsterInsights