Skip to content
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszam na dwudniowe szkolenie on-line, podczas którego zaprezentowanie będą w przystępny sposób zawiłe obecne regulacje zamrażające ceny prądu i gazu oraz wyznaczające ceny maksymalne. Prelegenci omówią nowelizację ustaw m.in ustawę z dnia 15 grudnia  oraz zmienione rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny z dnia 9 grudnia 2022 r. Zmiany znacząco wpływają na przedsiębiorstwa, które muszą dokonać odpisu na Fundusz.
 
Na szkoleniu omówimy poniższe regulacje:
1.Ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 

2.Ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (po nowelizacji)
 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny z dnia 8 listopada

4.Ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.(po nowelizacji) Podobieństwa z ustawą dedykowaną energii elektrycznej. + Ustawa z dnia 15 grudnia o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.(ustawa podpisana przez Prezydenta 19.12.2022 r.
 
5.Rozporządzenie Rady UE 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii
 
Drugiego dnia szkolenia (20.01) przedstawimy zagadnienia o charakterze praktycznym, które z pewnością ułatwią Państwa pracę,skupimy się na wzorach oraz omówimy jak je stosować by uchronić się przed błędami, które mogą Państwo popełnić podczas wyliczania zaliczek lub wyliczania rekompensat. Co może wiązać się z opóźnioną wypłatą należnych pieniędzy.
ceny2023www (2)

SZCZEGÓŁY WYDARZeNIA: 

“Zmiany na rynku energii elektrycznej i gazu- zamrożenie cen, ustawy,rozporządzenia, cena maksymalna, odpis na fundusz  – nowelizacja”. Teoria i praktyka”

19.01.2023 - 20.01.2023

TERMIN

19.01.2023 – 20.01.2023
On-line

FORMUŁA ONLINE

On-line
1 dzień - 1070 zł netto/os.  2 dni - 1570 zł netto/os.

Koszt

1 dzień – 1070 zł netto/os.  2 dni – 1570 zł netto/os.

PRELEGENCI:

MEC. MICHAŁ ANDRUSZKIEWICZ, PARTNER, DEP. ENERGETYKI I PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH, KANCELARIA CMS

MEC. MICHAŁ ANDRUSZKIEWICZ, PARTNER, DEP. ENERGETYKI I PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH, KANCELARIA CMS

MEC. ADAM KĘDZIORA, STARSZY PRAWNIK, DEP. ENERGII I PROJEKTÓW, KANCLEARIA CMS

MEC. ADAM KĘDZIORA, STARSZY PRAWNIK, DEP. ENERGII I PROJEKTÓW, KANCLEARIA CMS

FILIP ZIELIŃSKI - ANDRYSIAK, PRAWNIK, DEP. ENERGETYKI I PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH, KANCELARIA CMS

FILIP ZIELIŃSKI - ANDRYSIAK, PRAWNIK, DEP. ENERGETYKI I PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH, KANCELARIA CMS

JADWIGA LESTER, PRAWNIK | DEPARTAMENT ENERGETYKI I PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

JADWIGA LESTER, PRAWNIK | DEPARTAMENT ENERGETYKI I PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

Lokalizacja:

 • online – Platforma Clickmeeting (brak wymogu instalowania oprogramowania)

Na szkoleniu m.in. odpowiemy na pytania:

 • Jak rozróżnić odbiorców uprawnionych MŚP?
 • Ile wynoszą naprawdę ceny maksymalne energii elektrycznej i jak je obliczyć?
 • Jak traktować oświadczenia, które wpłynęły po 1 grudnia i później?
 • Czy nadpłaty powstałe po 23 lutego można zaliczyć na poczet przyszłych należności?
 • Kto jest zobowiązany do przekazywania odpisu na fundusz i w jakiej wysokości?
 • Jakie są obowiązki sprawozdawcze wytwórców?
 • W jakich terminach należy składać wnioski o zaliczkę i rekompensaty,jakie są najczęstsze błędy?
 • Kto jest objęty zamrożeniem cen gazu?
 • Jakie są zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat przedsiębiorstwom obrotu?

 

O prelegentach:

Michał AndruszkiewiczPartner, Adwokat, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS. Kieruje poznańskim biurem kancelarii CMS.

Specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego oraz chemicznego i od ponad 12 lat kompleksowo wspiera klientów w różnych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności w tych sektorach.

Wspiera także swoich klientów przygotowując oraz negocjując umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, wieloletnie umowy sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu, umowy o przyłączenie do sieci, umowy o wykonanie projektu wstępnego (FEED), umowy PMC, umowy licencyjne na technologię, oraz umowy dostawy (w szczególności w projektach realizowanych w formule multi-contracting) oraz umowy dotyczące eksploatacji i konserwacji. Koordynował również zespół prawników doradzających przy licznych transakcjach połączeń i przejęć na polskim rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). Pracuje także dla klientów w kwestiach regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i gazu, jak również uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem zmian do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, a także doradzał przy zagadnieniach związanych z transgraniczną wymianą energii elektrycznej.

Adam Kędziora –Radca prawny, Senior Associate w DzialeEnergii i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS.

Doradza podmiotom z sektora elektroenergetycznego, gazowego, paliwowego oraz chemicznego, wspierając je w przygotowywaniu oraz negocjacjach m.in. umów sprzedaży energii (w tym szeregu umów corporate PPA – fizycznych oraz wirtualnych), umów na dostawy gazu ziemnego, umów związanych z funkcjonowaniem instalacji wytwórczych (od jednostek z obszaru energetyki odnawialnej po jednostki konwencjonalne). Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w odniesieniu do szerokiego zakresu zagadnień regulacyjnych w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i paliwowym.

Wspiera klientów w procesach badania oraz nabycia projektów z obszaru energetyki odnawialnej (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne) oraz poprzez doradztwo związane z rozwojem takich projektów, ich bieżącym funkcjonowaniem oraz korzystaniem z systemów wsparcia.

Filip Zieliński-Andrysiak – Prawnik, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS.

W swojej praktyce doradza podmiotom prywatnym i podmiotom sektora publicznego przy realizacji projektów infrastrukturalnych oraz ich finansowaniu. Świadczy doradztwo prawne w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych i korporacyjnych dla sektora energetycznego, między innymi przy morskich farmach wiatrowych. Zdobywa doświadczenie, wspierając klientów w kontaktach z organami administracyjnymi, w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Filip brał udział w największych transakcjach na polskim rynku odnawialnych źródeł energii, uczestnicząc w licznych badaniach due dilligence. Doradzał klientom w zakresie decyzji środowiskowych, zagospodarowania przestrzennego i pozwoleń na budowę. Zajmował się również zagadnieniami nieruchomościowymi.

W kręgu jej szczególnych zainteresowań pozostają regulacyjne aspekty prawa energetycznego, postępowanie administracyjne, a także zagadnienia związane z projektami infrastrukturalnymi, zwłaszcza morskimi i lądowymi farmami wiatrowymi oraz elektrowniami fotowoltaicznymi.

Jadwiga Lester – Prawnik, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS.

Jadwiga Lester jest aplikantką radcowską i prawnikiem w Praktyce Infrastruktury i Finansowania Projektów, w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w kancelarii CMS.

Jej specjalizacja obejmuje doradztwo prawne podmiotom prywatnym i z sektora publicznego z branży energetycznej i infrastrukturalnej. Udziela bieżącego wsparcia klientom na etapie planowana i realizacji inwestycji, jak również w kwestiach regulacyjnych. Posiada doświadczenie w zakresie doradzania podmiotom na etapie wykonywania kontraktów infrastrukturalnych (w tym również opartych na formule kontraktowej „EPC”) oraz dochodzenia roszczeń po ich wykonaniu.

Interesuje się także nowymi technologiami na rynku energii, w tym przede wszystkim regulacjami dotyczącymi wodoru.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących polskich kancelariach doradzających podmiotom z branży energetycznej i infrastrukturalnej. Jadwiga ma również doświadczenie w zakresie postępowań sądowych, w tym postępowań restrukturyzacyjnych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy).

Informacje organizacyjne:

Koszt udziału: 

 • 1 dzień – 1070 zł netto/os. 
 • 2 dni – 1570 zł netto/os. – cena obowiązuje do 10 stycznia 
 • 2 dni – 1770 zł netto/os. – cena obowiązuje od  11 stycznia

Szkolenie online – odbywa się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, prosimy nie korzystać z Internet Explorer – firma Microsoft nie wspiera już jej działania). Łącze internetowe nie musi być wyjątkowo szybkie – tzn. jeżeli bez przeszkód mogą wyświetlić Państwo filmy na platformach streamingowych typu YouTube czy Netflix jest ono w zupełności wystarczające. Dodatkowo w przypadku awarii łącza internetowego jest możliwość “wdzwonienia” się do wydarzenia korzystając z tradycyjnego połączenia telefonicznego i jednoczesnego korzystan prezentacji przesłanej dzień wcześniej. Natomiast jest to wyjątkowa sytuacja, zdarza nam się ona b. rzadko i korzystamy z niej raczej w celu ewentualnej poprawy jakości dźwięku w przypadku bardzo złej jakości połączenia internetowego. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Kontakt do Opiekunki wydarzenia 

Edyta Cekała 

tel. 22 118 47 17 

tel. kom. 694 650 580 

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala
Verified by MonsterInsights