Skip to content

Szanowni Państwo,

Wprowadzone w 2021 roku zmiany prawne rewolucjonizują zasady opomiarowania energii elektrycznej i tym samym bardzo zmieniają rynek energii elektrycznej w Polsce.  Wprowadzone zmiany  prawa i obowiązki praktycznie wszystkich uczestników rynku – od wytwórców poprzez OSD i OSDn,  a na spółkach obrotu i dużych odbiorcach kończąc.

W związku z powyższym, zapraszamy na szkolenie online, które odbędzie się pod koniec września, 29.09.2022. 

Całość szkolenia będzie prowadzona przez Pana Tomasza Kowalaka, wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki

tayrfyee_baner2 (2)

Przepisy, o których mowa to przede wszystkim:

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093)

✔ Rozporządzenie ws. funkcjonowania OIRE

✔ Rozporządzenie ws. wykazu procesów CSIRE

rozporządzenie ws ISD oraz zmiany związane z funkcjonowaniem CSIRE zawarte w kolejnym projekcie nowelizacji uPe

✔ Rozporządzenie ws. systemu pomiarowego

Przepisy rozporządzenia  ws ISD oraz zmiany związane z funkcjonowaniem CSIRE zawarte w kolejnym projekcie nowelizacji uPe

Publikacje PSE SA jako OIRE

W związku z tym zapraszamy na specjalistyczne szkolenie online, które omówi prawne i techniczne aspekty zdalnego opomiarowania na rynku energii elektrycznej: System inteligentnego opomiarowania – nowe struktury organizacyjne oraz funkcjonalności na rynku energii elektrycznej

  • Termin: 29.09.2022
  • Lokalizacja: Online
  • ProwadzącyTomasz Kowalak – ekspert niezależny, wieloletni pracownik URE

Dokonany przez nas wybór prowadzącego szkolenie gwarantuje właściwe przedstawienie szeregu nowych obowiązków, które niosą ze sobą nowe przepisy jak też wykorzystanie szans, które w związku z nimi się pojawiają.

Ekspert będzie zwracał uwagę zarówno na stronę formalną wprowadzanych zmian jak też praktyczno-techniczne podejście do poruszanych zagadnień.

Podczas szkolenia dokładnie omówimy wprowadzane zmiany oraz przedstawimy mapę drogową niezbędnych wdrożeń dla każdego z typu uczestników rynku.

Prelegent

dr inż. TOMASZ KOWALAK, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik URE. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1978-1998 zatrudniony w Instytucie Energetyki w Warszawie, na stanowiskach od asystenta w Zakładzie Wysokich Napięć do – w latach 1991-1998 – sekretarza naukowego Instytutu. W dorobku kilkadziesiąt publikacji, kilka wzorów użytkowych, jeden patent. Audytor Systemów Zapewnienia Jakości, certyfikowany przez British Standard Institute.

W latach 1994-1998 uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą Prawo energetyczne, w szczególności w ramach zespołów przygotowujących projekty aktów wykonawczych.

Od 1998 do 2013 r. w Departamencie Taryf URE: od 2000 r. kierował departamentem (do 2006 r. jako p.o. dyrektora, od 2006 do 2013r. – dyrektor departamentu), od 2013 radca Prezesa URE: do 2016 na Stanowisku ds. Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci, aktualnie w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE.

Współautor metodologii zatwierdzania taryf elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych na gruncie ustawy Prawo energetyczne.

Od 2006 r. zaangażowany w proces wdrażania w Polsce systemu Smart Metering/Smart Grid, zorientowanego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę efektywności wykorzystania energii oraz poprawę wykorzystania krajowych (lokalnych) zasobów energetycznych.

Od 2012 wykładowca na studium podyplomowym w SGH: „Funkcjonowanie Rynku Energii”.

Od 2015 ekspert Seminarium Energetycznego Collegium Civitas.

Informacje organizacyjne: 

Koszt udziału w szkoleniu online wynosi  970 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Ceny obowiązują na 14 dni przed szkoleniem. Po tym terminie koszt udziału w szkoleniu wzrasta o 100 zł netto.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Zapraszam do kontaktu

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl