Skip to content
Decyzje (1)

 

Szanowni Państwo, 

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dn. 13 lipca 2023 r. zmieniającą ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawa ocenowa (znana też jako ustawa OOŚ). Oznacza to, że przepisy ustawy weszły w życie 

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia o problematyce uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. ustawa ocenowa). 

Oprócz zmian wprowadzanych zapisami ustawy prelegentki omówią praktykę rynkową.- jak poprawnie stosować przepisy i wykorzystywać je w taki sposób aby minimalizować ryzyko, jakie są najczęstsze błędy w staraniu się o DŚU, na co przygotować się w przypadku wejścia zapisów nowelizowanej ustawy.

Jak w przypadku poprzednich edycji szkolenie podzielone na dwie część: prawno-praktyczną oraz praktyczną. Część prawna zostanie poprowadzona przez mec. Agnieszkę Skorupińską, która zinterpretuje obowiązujące i przyszłe przepisy, możliwe ich zastosowanie, zwróci Państwa uwagę na “punkty zapalne“, czy wskaże błędy i problemy jakie pojawiają się w pracy specjalistów departamentów ochrony środowiska. Z kolei część praktyczną prowadzić będzie Magdalena Ozimek, której wieloletnie doświadczenie i dziesiątki przygotowanych dokumentacji środowiskowych pozwoli Państwu zapoznać się z tematyką DŚU “od kuchni”. 

Szczegóły szkolenia

28.02.2024

TERMIN

28.02.2024
On-line

FORMUŁA 

On-line
online 1270 zł netto/os.

Koszt

online 1270 zł netto/os.

Prelegentki

agnieszka skorupińska (część prawno-praktyczna)

agnieszka skorupińska (część prawno-praktyczna)

magdalena ozimek (część praktyczna)

magdalena ozimek (część praktyczna)

 

Wśród głównych zmian jakie przewiduje nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie i o jakich będziemy mówić na proponowanym szkoleniu należy wyróżnić:

 • doprecyzowanie, ujednolicenie przepisów, nowe definicje
 • nowe obowiązki inwestora w karcie informacyjnej doprecyzowanie i uszczegółowienie prognozy oddziaływania na środowisko (w tym doprecyzowanie braku konieczności sporządzania)
 • przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko z obowiązkiem badań terenowych
 • obowiązek sporządzania inwentaryzacji przyrodniczej
 • obowiązek weryfikowania przez organ zaraz po wszczęciu postępowania, na jego pierwszym etapie, zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ocena oddziaływania bez etapu screeningu (opiniowania) i bez KIP
 • nowe kompetencje regionalnego dyrektoriatu ochrony środowiska
 • nowe wyłączenia wynikające z art. 72 ust. 2
 • elektronizacja postępowań zmiany w zastosowaniu kar
 • wymóg przygotowania analizy zgodności lokalizacji z MPZP
 • raport powinien zawierać opis “rozsądnych” alternatywnych rozwiązań
 • stworzenie wiążącej mocy postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia
 • zmiany w transgraniczności oceny oddziaływania na środowisko

PRELEGENTKI:

Agnieszka Skorupińska, adwokat i partnerka praktyka Prawa Ochrony Środowiska i ESG kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Jest adwokatem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych, a także regulacjach z zakresu ESG. Doradza przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, postępowaniach sądowych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Przez ostatnie sześć lat Agnieszka współpracowała z międzynarodową kancelarią, gdzie kierowała Praktyką Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także koordynowała działania w zakresie ESG na poziomie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako doradca skutecznie doradzała m.in. spółkom z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, nieruchomościowego oraz spożywczego.

Magdalena Ozimek, Pełnomocnik w firmie doradczej EcoCare, specjalizującej się w procesach inwestycyjnych.

Ekspertka to wieloletni praktyk w pozyskiwaniu decyzji środowiskowych i inwestycyjnych. Na codzień pomaga przedsiębiorcom w procesach inwestycyjnych od strony praktyki. Wieloletni trener.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji
 

Agnieszka Kawala

Zespół dlaenergetyki.pl

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 531 447 700

e-mail:  agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl 

 

 

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights