Skip to content
efe_banwww

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem związanym m.in. z wypełnieniem obowiązku wynikającym z regulacji dot. efektywności energetycznej.

Dwudniowe szkolenie “Efektywność energetyczna – wypełnienie obowiązku i postępowania administracyjne, pozyskiwanie białych certyfikatów i nowa dyrektywa EED” które odbędzie się 14 i 15 listopada. Uczestnicy spotkania mogą wybrać edycję stacjonarną (Warszawa) lub online (platforma Clickmeeting).

   Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza szereg ograniczeń związanych z wypełnieniem obowiązku przy pomocy tzw. opłaty zastępczej. Wśród nich znajduje się bardzo często niedopilnowany

✔️ obowiązek wykazania uczestniczenia w każdej sesji giełdowej w latach, w których płaci się opłatę zastępczą

✔️ wśród przedsiębiorstw panuje czasami przekonanie, że chodzi tylko o sesje z niższą ceną od opłaty zastępczej, niestety to błąd. Obecna interpretacja regulatora jest inna

✔️ wątpliwości budzi to czy należy wykazać w zleceniu wszystkie rodzaje świadectw, według naszej oceny niestety tak

✔️ jak składać zlecenia? Niektóre interpretacje mówią o tzw. zleceniach rosnących tzn. każde zlecenie ma odpowiadać ilości świadectw w styczniu za jeden miesiąc, w lutym za dwa miesiace itd. Niestety z naszych informacji płynących z niektórych przedsiębiorstw wynika, że obecnie jest to często również interpretatcja regulatora

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA

14-16 listopada 2023

termin

14-16 listopada 2023
Warszawa/Online

formuła wydarzenia

Warszawa/Online
online 1670zł netto/os; Warszawa 1970zł netto/os

KOSZT

online 1670zł netto/os; Warszawa 1970zł netto/os

PRELEGENCI

Ekspert niezależny, wieloletni pracownik URE

PAWEŁ PŁACHECKI

Ekspert niezależny, wieloletni pracownik URE
Ekspert niezależny, wieloletni pracownik URE

Barbara Hawrylak

Ekspert niezależny, wieloletni pracownik URE

👉 W związku z bardzo wieloma problemami w zakresie wypełnienie obowiązku za lata 2020-2022 i 2023 rok podczas obecnego szkolenia bardzo dużo uwagi poświęcimy postępowaniom związanym z wypełnieniem obowiązku:

  • Sposoby realizacji obowiązku
  • Weryfikacja obowiązku 
  • Wezwanie w sprawie przedstawienia informacji wskazujących na spełnienie przesłanek umożliwiających uiszczenie opłaty zastępczej
  • Postępowanie wyjaśniające a postępowanie o ukaraniu
  • Postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej
  • Zasady dotyczące wymierzania kar pieniężnych
  • Dotychczasowe doświadczenia oraz propozycje rozwiązań
  • Odwołanie od decyzji o wymierzeniu kary – przykładowe scenariusze dalszego postępowania

👉  A ponadto omówimy:

  • Nową dyrektywę EED i konsekwencje jej przyjęcia dla systemu wsparcia efektywności
  • System białych certyfikatów
  • Przedsięwzięcia  służące poprawie ee
  • Audyt energetyczny, Audyt efektywności i system zarządzania energią

Szkolenie adresowane jest do szeroko rozumianej branży energetycznej, dużych odbiorców biznesowych, konsultantów branży energetycznej, audytorów energetycznych, operatorów dużych flot pojazdów (!nowość) przedstawicieli branży wod-kan, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych i innych.

Koszt szkolenia to:

 • stacjonarnie 1970 za jedną osobę w przypadku wysłania zgłoszenia do 6.11 włącznie. Po tym terminie cena rośnie o 200 zł netto.
 • online 1670 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko) w przypadku wysłania zgłoszenia do 6.11 włącznie. Po tym terminie cena rośnie o 200 zł netto.

Prelegent:

Pan Paweł Płachecki – wieloletni pracownik URE (departament efektywności energetycznej). Absolwent Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Współpracujący ze środowiskiem naukowym w ramach Grupy naukowej Pro Futuro (Pro Futuro Science Association) oraz stowarzyszenia CAESAR (Centre for Applied Energy System Analysis and Research). Z zagadnieniami dotyczącymi efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji związany od okresu studiów. Uczestnik prac stałej grupy zadaniowej ds. zrównoważonego rozwoju Sustainable Developmment Task Force), powołanej przez Regulatora Europejskiego CEER/ACER. Obecnie ekspert w jednym z największych koncernów energetycznych.

Pani Barbara Hawrylak – wieloletnia pracownik URE (departament Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji)

Zapraszam do kontaktu

Ania Siwek

Manager ds. Rozwoju i Szkoleń

tel. 22 118 47 17 
kom. 696038050

anna.siwek@dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights