Skip to content
SŁUŻEBNOŚĆ W GAZIE

Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy 3 dniowe wydarzenie, które odbędzie się 1,2,3 czerwca 2022, w Zakopanem, i które w całości poświęcone będzie aspektom służebności przesyłu dla sektora gazowniczego. Spotkanie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkania zapoznają się z najnowszymi kierunkami orzeczniczymi, które zostaną opatrzone praktycznym komentarzem, z odwołaniem do konkretnych przepisów i problemów pojawiających w się w codziennej praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa gazowniczego. Wydarzenie skupi się także rewolucji otoczenia regulacyjnego związanego z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym -w kontekście służebności przesyłu- oraz przedstawi wpływ znowelizowanych przepisów na przedsiębiorstwo gazownicze. Uczestnikom, w sposób praktyczny, zostanie pokazana problematyka negocjacyjna- przykłady praktyczne negocjacji z właścicielami gruntów.

Do wzięcia udziału zapraszamy przedsiębiorstwa z sektora:

 • gazowego

Wydarzenie skierowane jest dla pracowników z takich działów jak:

 • zarządzania i rozwoju sieciami,
 • prawnego,
 • terenowo-prawnegomajątku sieciowego,
 • prawnegoeksploatacji,
 • przesyłutechnicznego,
 • inwestycjiremontów,
 • administracji oraz nieruchomości
 • oraz wszystkich zainteresowanych przedstawianą tematyką warsztatu
PRELEGNCI:
mec. piotr zamroch

mec. piotr zamroch

swlogo4
mec. iwo fisz

mec. iwo fisz

swlogo4
MEC. DOMANSKI

MEC. DOMANSKI

image001
 • Mecenas Piotr Zamroch

Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawnych i ekonomicznych aspektach inwestycji przesyłowych. Od lat doradza wytwórcom energii oraz operatorom sieci we wszystkich branżach energetyki i w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Analizuje problemy prawne wieloaspektowo, dzięki czemu jego wiedza i doświadczenie są wykorzystywane do budowania strategii postępowania i wewnętrznych procedur w spółkach przesyłowych. W ten sposób oszczędza czas i pieniądze swoim Klientom.

 • Mecenas Iwo Fisz

Codziennie zajmuje się praktyką związaną głównie problematyką urządzeń przesyłowych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami i dostępem do informacji publicznej. Posiada duże doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Problematykę prawa administracyjnego poznał również z punktu widzenia organu administracji. W latach 2013-2017 pełnił rolę członka pozaetatowego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa administracyjnego dla przedsiębiorców i urzędników. Praktykę łączy z zainteresowaniami naukowymi. Jest autorem artykułów dotyczących prawa i postępowania administracyjnego, a obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu postępowania administracyjnego. Posiada także uprawnienia mediatora.

 • Mecenas Marek Domański

Jego specjalizacją jest proces inwestycyjny obiektów infrastrukturalnych. Od wielu lat zajmuje się wsparciem realizacji dużych elektroenergetycznych obiektów liniowych i stacji. Doradza na każdym ich etapie – od negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, przez pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, po odbiór końcowy (a jeśli zajdzie taka potrzeba – to także w okresie gwarancyjnym).

Jego działalność obejmuje także szeroko rozumiane prawo budowlane. Pomaga Inwestorom w zmaganiach z formalnościami koniecznymi do zrealizowania ich inwestycji, a także prowadzi negocjacje z ich parterami.

W swojej praktyce zawodowej dużą uwagę przykłada także do prawa cywilnego oraz postępowań sądowych, w których ma bardzo duże doświadczenie jako profesjonalny pełnomocnikI

ORGANIZACJA WYDARZENIA

Lokalizacja – Szkolenie odbędzie się w hotelu ARIES Hotel & SPA ***** w Zakopanem, przy. ul. Mariusza Zaruskiego 5 

Organizator w II oraz III dniu wydarzenia zapewnia poczęstunek serwowany podczas przerw kawowych oraz lunch w porze obiadowej. Po zakończeniu pierwszego szkoleniowego (2.06.2022) wszyscy uczestnicy, wraz z prelegentami i organizatorem są zaproszeni na kolację koleżeńską, która rozpocznie się o 19.00. Formalne zakończenie planowane jest na godzinę 23.00.

z poważaniem

Maciej Czech

tel. 22 118 47 17 kom. 606 739 737

maciej.czech@dlaenergetyki.pl

 

 

Verified by MonsterInsights