Skip to content
PlanowanieDSU (3)

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem związanym z pojawieniem się projektu reformy systemu planowania przestrzennego oraz o zmianach w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowana rewolucja Systemu Planowaniaktóra jest przygotowywana przez Ministra Rozwoju i Technologii, ma wejść już od 1 stycznia 2023 r. Celem szkolenia jest przedstawienie założeń i projektów opracowywanych w ramach reformy – nie tylko w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale i innych ustaw (w tym ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych). Proponowane Państwu szkolenie przestawi również aspekt środowiskowy, w postaci zmian jakie pojawiły się w ostatnim czasie z zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Szczegóły warsztatu:

Termin: 31.05.2022

Forma: szkolenie online

Prelegenci:

MEC. WOJCIECH SZOPIŃSKI, RADCA PRAWNY, SENIOR ASSOCIATE W PRAKTYCE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W KANCELARII CMS

MEC. WOJCIECH SZOPIŃSKI, RADCA PRAWNY, SENIOR ASSOCIATE W PRAKTYCE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W KANCELARII CMS

MEC. IWO FISZ, RADCA PRAWNY, EKSPERT PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKII NIERUCHOMOŚCIAMI, W KANCELARII SIENKIEWICZ I ZAMROCH 

MEC. IWO FISZ, RADCA PRAWNY, EKSPERT PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKII NIERUCHOMOŚCIAMI, W KANCELARII SIENKIEWICZ I ZAMROCH 

 Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne: (1) Rewolucja w planowaniu przestrzennym, oraz (2) zmiany w obszarze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BLOK I – PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 • Założenia zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 • Zmiany w zakresie aktów planistycznych – rodzaje, charakterystyka i tryb tworzenia 
 • Regulacje w zakresie partycypacji społecznej 
 • Nowy model opłaty planistycznej 
 • Nowe regulacje w zakresie procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej i decyzji o warunkach zabudowy 
 • Zmiany zasad wydawania warunków zabudowy 
 • Rejestr urbanistyczny 
 • Pozostałe zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 • Zmiany w przepisach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
 • Zmiany w zakresie pozostałych ustaw szczególnych 
 • Przepisy przejściowe i dostosowujące

BLOK II – INWESTYCJE A ŚRODOWISKO (DŚU) – ostatnie nowość w obszarze decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i ich wpływ na inwestycje.

 • Kwalifikacja przedsięwzięcia do DŚU i postępowanie w sprawie wydania DŚU
 • Czy zawsze jest konieczny raport OOŚ i co zawiera DŚU bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?
 • Organy i strony postępowania oraz organizacje ekologiczne w postępowaniu o wydanie DŚU
 • Odwołania, skargi dot. DŚU oraz wstrzymanie wykonania DŚU
 • Co zmienia ostatnia nowelizacja przepisów dot. wydawania DŚU?
 • Na co zwrócić uwagę w postępowaniu w sprawie wydania DŚU aby uniknąć wznowienia albo stwierdzenie nieważności?
 • Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Decyzje inwestycyjne poprzedzone DŚU
 • Przenoszenie DŚU i „użyteczność” DŚU
 • DŚU a zmiany pozwolenia na budowę.

 

REFORMA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Według opublikowanej Oceny Skutków Regulacji głównym następstwem wejścia ustawy będzie:

 • zobowiązanie gmin do sporządzenia nowego aktu planowania przestrzennego – planu ogólnego. 
 • wzmocnienie władztwa planistycznego gminy
 • wprowadzenie narzędzia określającego obszary, dla których możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, co umożliwi skuteczną politykę w zakresie ograniczania rozpraszania zabudowy.
 • wprowadzenie nowego rodzaju planu miejscowego ZPI
 • skrócenie czasu procedowania aktów planistycznych,
 • poprawa współpracy między mieszkańcami a gminą (w zakresie ich tworzenia)
 • przeciwdziałanie rozpraszaniu się zabudowy na tereny rolnicze, leśne i przyrodniczo cenne
 • wejście obowiązkowego prowadzenia Rejestru Urbanistycznego 
 • ułatwienie inwestowania na terenach już zabudowanych

Nowe otoczenie regulacyjne wpływające na działalność gmin to nie tylko ustawa, ale także:

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
Powyższą tematykę przedstawi Pan Mecenas Iwo Fisz – Ekspert z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Na codzień zajmujący się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarką nieruchomościami i dostępem do informacji publicznej.
 

Informacje organizacyjne

Szkolenie online – odbywa się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, prosimy nie korzystać z Internet Explorer – firma Microsoft nie wspiera już jej działania). Łącze internetowe nie musi być wyjątkowo szybkie – tzn. jeżeli bez przeszkód mogą wyświetlić Państwo filmy na platformach streamingowych typu YouTube czy Netflix jest ono w zupełności wystarczające. Dodatkowo w przypadku awarii łącza internetowego jest możliwość “wdzwonienia” się do wydarzenia korzystając z tradycyjnego połączenia telefonicznego i jednoczesnego korzystan prezentacji przesłanej dzień wcześniej. Natomiast jest to wyjątkowa sytuacja, zdarza nam się ona b. rzadko i korzystamy z niej raczej w celu ewentualnej poprawy jakości dźwięku w przypadku bardzo złej jakości połączenia internetowego. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Opiekun wydarzenia

Agnieszka Kawala

Zespół dlaenergetyki.pl

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 531 447 700

agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights