Skip to content
BATBan (1)


Szanowni Państwo,

W związku z dużymi zmianami związanymi z wprowadzeniem w Unii Europejskiej Zielonego Ładu, które będą wymuszały na przedsiębiorstwach transformacji w kierunku m.in. zmniejszenia emisji do powietrza serdecznie zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu “Zmiany do Dyrektywy IED, Konkluzji BAT – nowe wymogi prawne dla instalacji przemysłowych“. 12 kwietnia 2024 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła zmienioną dyrektywę o emisjach przemysłowych IED. Nowe przepisy zaostrzają limity zanieczyszczeń i wprowadzają jasne wytyczne dla przemysłu w zakresie inwestycji mających na celu redukcję emisji.

Szczegóły wydarzenia:

11.06.2024

termin

11.06.2024
 On-Line

FORMUŁA 

 On-Line
1370 PLN netto

koszt

1370 PLN netto
agnieszka skorupińska (część prawno-praktyczna)

agnieszka skorupińska (część prawno-praktyczna)

PATRYCJA ŻUPA - MARCZUK (CZĘŚĆ PRAKTYCZNA)

PATRYCJA ŻUPA - MARCZUK (CZĘŚĆ PRAKTYCZNA)

klaudia Cholewa (CZĘŚĆ PRAWNO-PRAKTYCZNA)

klaudia Cholewa (CZĘŚĆ PRAWNO-PRAKTYCZNA)


Podczas szkolenia omówimy m.in.: 

✅  Założenia Europejskiego Zielonego Ładu 

✅  Jakie zasady obejmuje dyrektywa IED? – studium dotychczasowych przepisów 

✅  Zmiany w dyrektywie IED i Konkluzjach BAT 

– zasady wyznaczania norm emisji 

– rozszerzenie zakresu dyrektywy IED na nowe branże 

– odstępstwa od norm emisji BAT 

– zmiany w pozwoleniach zintegrowanych zmiany w sprawozdawczości 

– zwiększenie zakresu udziału społeczeństwa 

– opracowanie do 30 czerwca 2030 roku Planów Transformacji 

– nowe przepisy dotyczące odszkodowań i kar 

✅  Efektywność środowiskowa łańcucha dostaw w obiegu zamkniętym 

✅  Jakie będą nowe zasady odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych? 

✅  Plan transformacji klimatycznej


Koszt szkolenia wynosi 1370 zł netto dla osób zgłoszonych do 28 maja (włącznie), dla zgłoszeń przesłanych po tym terminie koszt udziału w szkoleniu wzrasta o 100zł netto.

Pelegentki

Agnieszka Skorupińska

Jest adwokatem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych, a także regulacjach z zakresu ESG. Doradza przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, postępowaniach sądowych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Przez ostatnie sześć lat Agnieszka współpracowała z międzynarodową kancelarią, gdzie kierowała Praktyką Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także koordynowała działania w zakresie ESG na poziomie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jako doradca skutecznie doradzała m.in. spółkom z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, nieruchomościowego oraz spożywczego.

Z sukcesem od lat reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Agnieszka jest także przewodniczącą Grupy roboczej ds. stosowania Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz wiceprzewodniczącą Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest również członkiem grupy wspierającej prace nad projektem europejskich standardów zrównoważonego raportowania (ESRS) dla giełdowych małych i średnich przedsiębiorstw przy EFRAG.

Patrycja Żupa – Marczuk

Od 14 lat związana z Energopomiarem. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie zagadnień emisyjnych, jak również dostosowania obiektów energetycznych i przemysłowych do wymogów dyrektywy IED i konkluzji BAT oraz dyrektywy MCP. Współautorka wielu koncepcji dla modernizacji i budowy instalacji oczyszczania spalin dla sektora energetycznego. Autorka raportów oraz sprawozdań z pomiarów eksploatacyjnych instalacji ochrony środowiska. Współautorka specyfikacji technicznych, studiów techniczno- ekonomicznych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla budowy i modernizacji instalacji oczyszczania spalin w energetyce. Współautorka opracowań w zakresie udzielania odstępstw od wymagań konkluzji BAT. Zajmuje się doradztwem w zakresie taksonomii UE. Prowadzi prelekcje i szkolenia w tematyce wymogów prawnych i technicznych w zakresie ochrony środowiska, w tym kwestii środowiskowych i technicznych w obszarze taksonomii UE, dostosowania przedsiębiorstw do dyrektywy IED, konkluzji BAT oraz dyrektywy MCP. Autorka publikacji w ww. tematyce. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Energompomiar

Klaudia Cholewa

Adwokat, senior associate oraz członek praktyki Prawa Ochrony Środowiska i ESG w kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz w regulacjach z zakresu ESG. Doradzała klientom m.in. z branży gospodarki odpadami, budowlanej, energetycznej i chemicznej w aspektach regulacyjnych oraz reprezentowała klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Doradzała również w aspektach środowiskowych w procesach inwestycyjnych i w transakcjach oraz doradzała w zakresie zgodności działalności z regulacjami ESG oraz planowanymi regulacjami ESG.


pozostaję do dyspozycji

Agnieszka Kawala

Zespół dlaenergetyki.pl

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 531 447 700

e-mail:  agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl 

Verified by MonsterInsights