Skip to content

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szkoleniem, którego celem będzie omówienie zmian w kartach charakterystyki. 

Szkolenie w całości poprowadzi dr Monika Wasiak -Gromek (naczelnik Krajowego Centrum Informacyjnego ds. Reach i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych). Wydarzenie odbędzie się 15 września, w formule online, w godzinach 8.30 do ok. 15.00. 

kch1www

Szczegóły wydarzenia

15 września 2022

termin

15 września 2022
On-Line

formuła

On-Line
970 zł/os

koszt

970 zł/os

 

Program

 • Podstawa prawna – art. 31 i załącznik II – przepisy rozporządzenia 2015/830 a rozporządzenia 2020/878

 • Okresy przejściowe

 • Format

 • Aktualizacja

 • Dostarczanie – wytyczne

 • Telefon alarmowy – mozliwości

 • Dostawca karty – nowa interpretacja

 • Odpowiedzialność

 • Identyfikator produktu

 • Kod UFI

 • DNEL, PNEC – ocena bezpieczeństwa chemicznego

 • Zbieranie informacji

 • NDSy unijne i krajowe

 • Zastosowania zidentyfikowane i odradzane

 • Substancje PBT, vPvB, ED

 • Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów

 • Najczęstsze błędy – jak z nimi walczyć

 • Łańcuch dostaw a karta charakterystyki

 • rozszerzona karta – sposób postępowania ze scenariuszami

 • wdrożenie SN – wytyczne

 

Prelegentka

dr Monika Wasiak – Gromek

Obecnie Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowiła jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego, głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów w/w rozporządzeń oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.

Jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, doktorem nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii, „Health risk assessment I: Principles and applications” Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja, „10th Summer School on Toxic Compounds in the Environment”, Uniwersytet Masaryk (organizacja RECETOX), Brno, Republika Czeska oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych.

Informacje organizacyjne: 

Koszt udziału w szkoleniu online wynosi 970 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko).

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

W razie pytań pozostaję do dyspozycji

Agnieszka Kawala

Zespół dlaenergetyki.pl

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 531 447 700

e-mail:  agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl 

 
Verified by MonsterInsights