Skip to content

Szanowni Państwo, 

zapraszamy na kolejne spotkanie online z p. Jackiem Czechem, które dotyczy zmian w otoczeniu funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Uczestnicy spotkania zapoznają się z praktycznymi aspektami w zakresie interpretacji Prawa energetycznego. Szkolenie będzie przeprowadzone na podstawie obowiązujących dokumentów.

Omówione zostaną obowiązujące od 2 lipca 2022 r, rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Przedstawimy stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12.08.2022 r. w zakresie interpretacji prawnej zapisów rozporządzenia.

Szkolenie ma charakter praktyczny i będzie przeprowadzane na podstawie obowiązujących dokumentów. 

Wśród najnowszych zmian otoczenia regulacyjnego, które obowiązują lub będą obowiązywać należy wyróżnić m.in.

  • noweli ustawy Prawo energetyczne z dnia 03.07.2021r. wraz z ustawą przejściową w zakresie zmian dotyczących świadectw kwalifikacyjnych 
  • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 1.07.2022 r. oraz porównanie do obowiązującego wcześniej otoczenia prawnego – rozporządzenie obowiązuje od 2 lipca 2022 r. 
  • zmian w zasadach prac komisji kwalifikacyjnych wynikających z uPe
KOKWWW
28 października 2022

termin

28 października 2022
Online

formuła wydarzenia

Online
670 zł netto

koszt

670 zł netto

 

PRELEGENT:

Ekspert niezależny w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem, posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, uczestniczył w pracach nad przygotowaniem nowych rozporządzeń w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.

KOSZT:

Koszt udziału 670 zł + VAT, za udział jednej osoby/stanowisko/komputer.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

Proponowane szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Opiekunką wydarzenia

Edyta Cekała

Zespół dlaenergetyki.pl

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl