Skip to content

Szanowni Państwo,

w związku z warsztatowym charakterem wydarzenia (ograniczona liczba osób), informujemy że lista rejestracyjna na szkolenie została zamknięta. Zapraszamy na kolejne edycje.

Zachęcamy także do kontaktu z nami 

Zespół DlaEnergetyki.pl

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam na wydarzenie on-line  “Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych praktyczne aspekty w zakresie interpretacji Prawa energetycznego, świadectwa kwalifikacyjne.”
 
Nowelizacja przepisów z lipca 2022 r. nałożyła dodatkowe wymogi, które sprawiły, że Prezes URE pozbawia niektóre komisje kwalifikacyjne dotychczasowych uprawnień. Ustawodawca wprowadzając nowe przepisy nie zapewnił odpowiednich rozwiązań przejściowych, stąd pojawia się dużo pytań i problemów. Cały czas pojawiają się wątpliwości czy dotychczasowe Komisje spełnią wymagania nowego rozporządzenia i czy mogą otrzymać uprawnienia do egzaminowania. Czy przepisy powinny obejmować komisje, które zostały utworzone przed wejściem nowelizacji w życie?  Interpretacja Ministra Klimatu i Środowiska nie daje jasnych odpowiedzi na nurtujące pytania.

Omówione zostaną obowiązujące od 2 lipca 2022 r., rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Przedstawimy stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12.08.2022 r. w zakresie interpretacji prawnej zapisów rozporządzenia. 

14 i 15 września 2023

termin

14 i 15 września 2023
Stacjonarnie

FORMUŁA 

Stacjonarnie
 
W trakcie spotkania omówimy:
 
  • Nowelę ustawy Prawo energetyczne z dnia 03.07.2021r. wraz z ustawą przejściową w zakresie zmian dotyczących świadectw kwalifikacyjnych
  • Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych
  • Zasady powoływania Komisji Kwalifikacyjnych w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację
  • Wymagania formalne dla członków Komisji Kwalifikacyjnych
  • Zasady przeprowadzania egzaminów i opłaty za egzaminy
  • Uznawanie świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski
  • Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022, poz. 1392)
  • Organizację prac przy urządzeniach energetycznych
  • Ramową instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz kotłów – przykłady praktyczne w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji stacji SN/nN oraz Kotła WR wraz z urządzeniami pomocniczymi

PRELEGENT:

Prelegent jest krajowym konsultantem ds BHP i twórcą wytycznych poprawnej interpretacji przepisów prawnych w otoczeniu komisji kwalifikacyjnych i aktów normatywnych związanych BHP. Jest ekspertem w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem, posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, uczestniczył w pracach nad przygotowaniem nowych rozporządzeń w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.

 

KOSZT:

Koszt udziału 970 zł + VAT, za udział jednej osoby

Więcej informacji u opiekuna wydarzenia

 

Kontakt do opiekunów wydarzenia

EDYTA CEKAŁA, PROJECT MANAGER

EDYTA CEKAŁA, PROJECT MANAGER

tel. 22 118 47 17 

tel. kom. 694 650 580 

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights