Skip to content
Kopia – sin (6)

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu hybrydowym pt. “Planowane kierunki zmian dotyczące organizacji prac komisji kwalifikacyjnych oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych – jak przygotować się do ewentualnych kontroli”, które poprowadzi Pan Jacek Czech.

 Pan Jacek przedstawi uzgodnienia dotyczące kierunków zmian zapisów Rozporządzenia MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022, poz. 1392).

 Według założeń PiP-u, mają ruszyć kontrole bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Kontroli mają być poddane pomioty bezpośrednio przyłączone do systemu dystrybucji energii elektrycznej na poziomie średnich napięć jak elektrownie i elektrociepłownie.

 Ekspert zaangażowany w prace przy zmianach rozporządzenia przedstawi wytyczne i wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych. Prowadzący powie jak prawidłowo opracować instrukcję eksploatacji urządzeń oraz wdrożyć procedury dotyczące bezpiecznej eksploatacji zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi, którą będzie można zastosować w Państwa zakładach.

Szczegóły wydarzenia:

Termin: 17.04.2024 r. 
Forma: szkolenie hybrydowe/ online, Katowice

Prelegent: 

 • Jacek Czech – krajowy konsultant ds. BHP twórca wytycznych interpretacji przepisów prawnych związanych z BHP
W trakcie szkolenia, które poprowadzi pan Jacek Czech skupimy się na praktycznej stronie stosowania przepisów.
 
Omówimy między innymi:
 • Nowelę ustawy Prawo energetyczne z dnia 03.07.2021r. wraz z ustawą przejściową w zakresie zmian dotyczących świadectw kwalifikacyjnych
 • Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych
 • Zasady powoływania Komisji Kwalifikacyjnych w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację
 • Wymagania formalne dla członków Komisji Kwalifikacyjnych
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i opłaty za egzaminy
 • Uznawanie świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski
 • Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022, poz. 1392)
 • Warunki eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem – odniesienie do warunków wykonywania prac eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem
 • Prace wykonywane na polecenie pisemne w organizacji bezpiecznej pracyomówienie zasad pisania poleceń pisemnych na prace.
 • Organizację prac przy urządzeniach energetycznych.
 • Ramową instrukcję eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz kotłów – przykłady praktyczne w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji stacji SN/nN oraz Kotła WR wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Informacje organizacyjne:

Koszt szkolenia

 • online: 1370 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko)
 • stacjonarne: 1570 zł netto

Dla zgłoszeń wysłanych od 5 kwietnia obowiązuje wyższa cena o 200 zł netto.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Szkolenie stacjonarne obędzie się w centrum Katowic.

 

Kontakt do opiekunów wydarzenia

EDYTA CEKAŁA, PROJECT MANAGER

EDYTA CEKAŁA, PROJECT MANAGER

tel. 22 118 47 17 

tel. kom. 694 650 580 

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights