Skip to content
Kopia Reforma_Lipiec
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szkoleniem dotyczącym długo oczekiwanych zmian nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE (UC74).
 
Nowelizacja wprowadza szereg zmian w sektorze energetycznym m.in. nowe prawa w zakresie sprzedaży energii elektrycznej (nowe warunki umowne, obowiązki dotyczące rozliczeń, rozwiązania sporne ze sprzedawcą, obowiązki informacyjne).
 
Autopoprawka do projektu nakłada na wytwórców energii elektrycznej obowiązek wpłacania 97% przychodów z gwarancji pochodzenia na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Jakie skutki regulacja będzie miała dla przemysłu?
 

Szczegóły szkolenia

19 lipca 2023

termin

19 lipca 2023
On-Line

formuła

On-Line
1070 złotych netto

koszt

1070 złotych netto

Prelegent

mec. Piotr Prawda – doradca w zakresie regulacji rynku energii, starszy prawnik w Departamencie Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS (pełna notka poniżej)

 

 Podczas szkolenia omówimy między innymi:

  • Główne założenia i tło projektu ustawy o zmianie ustawy – projekt rządowy UC74
  • Zmiany w zakresie linii bezpośredniej
  • Zmiany w zakresie sprzedaży energii elektrycznej 
  • Nowy model sprzedaży rezerwowej
  • Zmiany w zakresie wymagań dot. umów sprzedaży energii
  • Nowe zasady ograniczania wprowadzania energii elektrycznej do sieci
  • Zmiany w zakresie odpisu na Fundusz Różnicy Wypłaty Ceny
  • Nowe zasady uwzględniania przychodów z tytułu sprzedaży gwarancji pochodzenia i umów obejmujących instrumenty finansowe
  • Zmiany w zakresie procedury przyłączania do sieci wynikające z nowego rozporządzenia systemowego, które weszło w życie 13 maja 2023 r.

 Prelegent

Piotr Prawda jest adwokatem i starszym prawnikiem w Departamencie Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie regulacji rynku energii, a także obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym. Doradzał polskim wytwórcom energii elektrycznej przy kompleksowej analizie najważniejszych dokumentów tzw. Pakietu Zimowego z perspektywy sektora elektroenergetycznego oraz opracowywał propozycje uwag i rekomendacji wspierających obronę interesu polskiej elektroenergetyki w procesie negocjacji pakietu z organami Unii Europejskiej. Piotr brał udział w przygotowaniu i negocjacjach jednych z pierwszych korporacyjnych umów zakupu energii odnawialnej (zarówno fizycznych jak i wirtualnych) na polskim rynku. Piotr doradzał przy licznych transakcjach M&A na polskim rynku energetycznym, w szczególności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), a także przy projektach joint venture pomiędzy deweloperami i inwestorami. Pracował przy nabyciu jednej z największych sieci stacji benzynowych w Polsce. Doświadczenie Piotra obejmuje doradztwo w sprawach związanych z rozwojem i budową zarówno konwencjonalnych, jak i odnawialnych projektów energetycznych, gdzie pomaga w negocjowaniu i sporządzaniu umów o roboty budowlane, dostawę urządzeń, O&M oraz EPC.Piotr reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych oraz w sporach sądowych, w szczególności z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Prawda-Piotr-CMS-POL

Informacje organizacyjne: 

Koszt szkolenia: 1070 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko)

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Edyta Cekała

Merytoryka, współpraca, informacje o szkoleniu

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Szymon Starobrat

Zapisy, rejestracja, informacje o szkoleniu

tel. 22 118 47 17 

tel. kom. ‭660 724 456‬

szymon.starobrat@dlaenergetyki.pl

Projekt bez tytułu (10)
Verified by MonsterInsights