Skip to content
Kopia – Kopia – sin

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu, które organizujemy z uwagi na nowe zasady funkcjonowania magazynów energii elektrycznej oraz nowych uczestników rynku energii. Prowadzącym będzie dr Zdzisław Muras. Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia w formule hybrydowej w Warszawie lub online.

Transformacja energetyczna dokonująca się w Polsce zakłada odejście od węgla i zwrot ku odnawialnym źródłom energii. Aby takie zmiany były możliwe niezbędne jest prawidłowe magazynowanie energii elektrycznej, tak by była dostępna zawsze, niezależnie od warunków atmosferycznych czy pory roku. Magazyny energii są pilnie potrzebne przy szybko rosnącej mocy niestabilnych źródeł OZE w systemie elektroenergetycznym. Na szkoleniu skupimy się na nowościach oraz zasadach funkcjonowania magazynów energii. 

 
Nowości w zakresie wejścia i funkcjonowania magazynów energii na rynku energii:
 • Zakres obowiązku koncesyjnego
 • Zasady uzyskania koncesji i zakres warunków koncesyjnych
 • Podejście do zasad ustanawiania zabezpieczenia majątkowego
 • Zakres opłat koncesyjnych
 • Możliwość cofnięcia lub ograniczenia koncesji
 • Możliwość dalszego nakazania wykonywania działalności koncesyjnej
 • Obowiązkowy rejestr magazynów energii
 • Cabel pooling a magazyny energii

Prelegent: dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE i doświadczony wykładowca

18.04.2024

TERMIN

18.04.2024
Warszawa, online

FORMUŁA HYBRYDOWA

Warszawa, online
1370 zł netto - szkolenie online, 1570zł netto - szkolenie stacjonarne

Koszt

1370 zł netto – szkolenie online, 1570zł netto – szkolenie stacjonarne

Podczas szkolenia skupimy się między innymi na:

 • Podstawach prawnych
  •  Ustawach
   •  Prawo energetyczne i Duża nowela Prawa energetycznego z 28.07.2023
   •  Ustawa OZE wraz z Duża nowelizacją z 17.08.2023 r
   •  Ustawa o rynku mocy
  • Rozporządzeniach
   •  w sprawie rejestru magazynów
   •  systemowym
   •  taryfowym
 • Aktualnej strukturze rynku energii – uczestnicy rynku.
 • Miejscu magazynu energii w systemie elektroenergetycznym
 • Magazynach energii elektrycznej a źródło wytwórcze
 • Zasadach przyłączania do sieci magazynów energii
 • Warunkach przyłączenia
 • Zaliczkach na poczet opłaty przyłączeniowej
 • Opłata przyłączeniowa
 • Zmianach w zakresie IRiESP/D
 • Lokalizacje magazynów: u operatora, odbiorcy i wytwórcy
 • Zasadach dysponowania magazynami przez OSE
 • Zasady opłat za przyłączenie, zaliczki na poczet przyłączenia
 • Zasadach współpracy z siecią magazynu energii (umowy przyłączeniowe, umowy dystrybucyjne)
 • Nowych regulacjach prawnych – planowy rozwój a magazyny w tym transparentność planów rozwoju  
 • Nowościach w zakresie wejścia i funkcjonowania magazynów energii na rynku energii
 • Zasadach uzyskania koncesji i zakres warunków koncesyjnych
 • Obowiązkowym rejestr magazynów energii
 • Nadzorze regulacyjnym a magazyny energii
 • Zasadach stosowania taryf przedsiębiorstw energetycznych w odniesieniu do magazynów
 • Nowych uczestniczkach rynku a magazyny energii
 • Miejscu magazynów energii na rynku mocy,
 • Magazynach energii przy instalacji OZE i hybrydowej instalacji OZE

PRELEGENT:

Prelegentem będzie Pan Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE i doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych głosów do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2017) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Informacje organizacyjne: 

Koszt szkolenia online: 1370 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko) obowiązuje do 8 kwietnia. Od 9 kwietnia cena wzrasta o 200 zł.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 1570 zł netto za jedną osobę obowiązuje do 8 kwietnia. Od 9 kwietnia cena wzrasta o 200 zł.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w centrum Warszawy. 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

 

Kontakt z organizatorem

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights