Skip to content
Kopia – www – oze_baner (1)

 Szanowni Państwo,

31 sierpnia 2023 r. zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP (Dz. U. 2023 r. poz. 1762). Nowelizacja obejmuje przede wszystkim przepisy implementujące do polskiego porządku prawnego Dyrektywę RED II oraz zawiera szereg rozwiązań starających się odpowiedzieć na potrzeby uczestników rynku, związanych z instalacjami OZE, którym upływa 15-letni okres wsparcia.

Nowelizacja wprowadza nowe rozwiązania oraz zmiany m.in. w obszarach: 

1. Biometanu (w tym nowy system wsparcia)
2. Klastrów energii;
3. Wsparcia dla instalacji zmodernizowanych;
4. Wprowadzenia wsparcia operacyjnego dla instalacji OZE, którym upływa obecny system wsparcia;
5. Hybrydowych instalacje OZE;
6. Cable pooling – czyli współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej.

Co więcej ustawa transponuje postanowienia Dyrektywy RED II w szczególności w zakresach:

1. Ciepłownictwa i chłodnictwa (art. 23-24 RED II);
2. Gwarancji pochodzenia (art. 19 RED II);
3. Krajowego Punkt Kontaktowego OZE (art. 16 RED II);
4. Procedur administracyjnych (art. 15-16 RED II);
5. Partnerski handel energią – peer-to-peer (art. 21 RED II)

Wieloaspektowy charakter nowelizacji odznacza się wysokim stopniem skomplikowania nie tylko ze względu wprowadzenia szeregu całkowicie nowych rozwiązań, ale również modyfikuje obowiązujące regulacje dotyczące systemów wsparcia – aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP.

W związku z powyższym, wspólnie z wieloletnimi pracownikami URE, z departamentu OZE, zapraszamy na praktyczny warsztat podsumowujący procedowaną nowelę jak i pozostałe regulacje mogące wpływać na OZE “Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz regulacje towarzyszące”

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

13.12.2023

TERMIN

13.12.2023
Online

FORMUŁA

Online
1270 zł netto/os.

Koszt

1270 zł netto/os.

PRELEGENT

Zdjęcie do BIO_Roman Cybulski

Roman Cybulski – Wieloletni pracownik Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji Energetyki, ekspert ds. aukcyjnego systemu wsparcia oraz systemów wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką szkolenia. 

PROGRAM

Podczas szkolenia uczestnicy spotkania zapoznają się m.in. z:

 • nowościami i zmiami w obszarze definicji OZE
 • zmianami w wykonywaniu działalności gospodarczej dla biogazu/biometanu
 • Cable pooling
 • zmianami w systemach wsparcia OZE
 • Linią bezpośrednią i z nowymi zasadami
 • zmianami w systemie FIT/FIT oraz aukcjami dla instalacji zmodernizowanych
 • zmianami w systemie FIT/FIT oraz aukcjami dla instalacji dla których upływa system wsparcia
 • nowościami i zmianami dopuszczalnej pomocy publicznej dla OZE
 • zmianami w przyłączeniu do sieci, w tym obowiązek przedłożenia kalkulacji przez OSD i OSP
 • sprzedażą energii OZE – praktyka i problemy
 • zmianami w wykonywaniu działalności gospodarczej dla biogazu/biometanu
 • zmianami dotyczące klastrów energii, w tym “nowy” klaster energii 
 • działalnością spółdzielni energetycznej
 • zmianami w gwarancjach pochodzenia 
 • zmianami w kupowaniu ciepła odnawialnego oraz odbioru biogazu
 • umowami w procesie inwestycyjnym a OZE

oraz wiele innych

KOSZT

Koszt udziału w szkoleniu online wynosi 1270 zł netto za udział jednej osoby/jedno stanowisko. 

SPRAWY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting (nie trzeba instalować oprogramowania na komputerze, program działa w oparciu o przeglądarkę internetową). Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dodatkowo przed i podczas szkolenia będą mogli Państwo wysłać pytania prowadzącemu drogą mailową. Na 5 dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie w dniu odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

 

Zapraszam do kontaktu 

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights