Skip to content

NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE ORAZ JEGO PRZEPISY ZACZĘŁY OBOWIĄZYWAĆ 28.10.2023

PGGBAN (1)

 

Szanowni Państwo

Poniżej znajdują się informację o kolejnym wydarzeniu dla branży górniczo- wydobywczej. Nasze szkolenia wynikają z obowiązywania przepisów nowego Prawa geologicznego i górniczego, które weszły w życie 28.10.2023 – od tego dnia, przedsiębiorstwo koncesjonowane zobligowane jest do stosowania nowych przepisów.

Poniższe szkolenie skierowane jest dla osób zajmujących się ruchem w zakładzie oraz służb mierniczych i geologicznych. 

Do dnia 8.12.2024 cena wzięcia udziału, w dwudniowym szkoleniu, wynosi 1670 zł netto. Standardowa cena, po 8.12 to koszt 1870 złotych.

Szczegóły szkolenia

24/25 stycznia 2024

TERMIN

24/25 stycznia 2024
Katowice

FORMUŁA

Katowice
1870 zł netto/os.

Koszt

1870 zł netto/os.

Wykładowcy (więcej informacji na dole strony):

MEC. JAN ANDRZEJ STEFANOWICZ, EKSPERT PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO, PRAWA WODNEGO ORAZ REGULACJI W SEKTORZE NAFTOWO-PALIWOWYM

MEC. JAN ANDRZEJ STEFANOWICZ, EKSPERT PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO, PRAWA WODNEGO ORAZ REGULACJI W SEKTORZE NAFTOWO-PALIWOWYM

MEC. EWELINA ANNA KOSTKA, EKSPERT DS OBSŁUGI PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO 

MEC. EWELINA ANNA KOSTKA, EKSPERT DS OBSŁUGI PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO 

MEC. JUSTYNA NOWACZEK, EKSPERT PRAWA OCHRONY  ŚRODOWISKA

MEC. JUSTYNA NOWACZEK, EKSPERT PRAWA OCHRONY  ŚRODOWISKA

O ile pierwsza edycja wydarzenia z cyklu, poświecona była ogólnym zagadnieniom i zmianom wynikającym z procedowanej ustawy PGG, o tyle styczniowa edycja wydarzenia kierowana jest dla służb mierniczo-geologicznych. Skupimy się tych zmianach prawnych, których obowiązywanie ma wpływ na faktyczne funkcjonowanie zakładów, ich służb technicznych i eksploatacyjnych. 

Po przeanalizowaniu PGG, poniżej wskazujemy obszary – w których zaszły lub zachodzić będą zmiany – na jakie musi zwrócić uwagę osoba związana z ruchem (w tym kierownictwo zakładu).

 • wymagane kwalifikacje
 • ewidencja 
 • uwarunkowania prawne ruchu zakładu górniczego
 • dokumentacja mierniczo- geologiczna
 • plan ruchu
 • kierownictwo i dozór
 • obowiązki 
 • odpowiedzialność
W związku z powyższym, zachęchcam Państwa do zastanowienia się na wzięciem udziału w naszym wydarzeniu, poniżej przedstawiając szczegóły wydarzenia. 

Projekt bez nazwy (95)
Zmieniona ustawa PGG to nowe uwarunkowania prowadzenia działalności geologiczno-górniczej. Główne zmiany wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstwa dot.:
 • sporządzania dokumentacji geologicznych wraz z ich dodatkami
 • pracy służb górniczych m.in. sporządzanie ewidencji czy dokumentacji mierniczo- geologicznej
 • rozpoznawanie i wydobywanie kopalin/zasobów złoża (szczerpania)
 • bazy zasobowej (zagospodarowanie, powiększenie, ograniczenie, wydobycie)
 • konkurencji obszarowej i branżowej
 • mapy ryzyk wraz zarządzeniem ryzykiem w przedsiębiorstwie sektora geologiczno-górniczego
Projekt bez nazwy (5)

 PRELEGENCI WYDARZENIA

Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 1995 r. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 2002-2012 Przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przewodniczący wielu Rad Nadzorczych, uczestnik Prac legislacyjnych nad wieloma ustawami, konsultant komisji sejmowych oraz senackich, Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP. Były Ekspert w Gabinecie Marszałka Senatu RP. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Przewodniczył radom nadzorczym LAKMA S.A., Zielona Budka S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu Trion S.A., w latach 2006-2010 był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu GL S.A. w latach 2004-2008 sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Adwokatów i Radców Prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej. Przewodniczący Rady Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacji Naukowej.

MEC. JAN ANDRZEJ STEFANOWICZ - ADWOKAT, EKSPERT PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO, PRAWA WODNEGO ORAZ REGULACJI W SEKTORZE NAFTOWO-PALIWOWYM.

Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 1995 r. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 2002-2012 Przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przewodniczący wielu Rad Nadzorczych, uczestnik Prac legislacyjnych nad wieloma ustawami, konsultant komisji sejmowych oraz senackich, Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP. Były Ekspert w Gabinecie Marszałka Senatu RP. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Przewodniczył radom nadzorczym LAKMA S.A., Zielona Budka S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu Trion S.A., w latach 2006-2010 był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu GL S.A. w latach 2004-2008 sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Adwokatów i Radców Prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej. Przewodniczący Rady Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacji Naukowej.
W swojej codziennej praktyce zawodowej wspiera klientów m.in. w procesie uzyskania koncesji eksploracyjnych i eksploatacyjnych, a także w zarządzaniu ryzykiem zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji przedsięwzięć geologiczno-górniczych. Dodatkowo specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawa wodnego , planowania zagospodarowania przestrzennego. W swojej dotychczasowej praktyce prowadziła m.in. liczne postępowania o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż, w tym postępowania dla wiodących spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także m.in. postępowania o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża, o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej złoża, a także dodatków do tych dokumentacji, postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, dotyczące sporów kompetencyjnych oraz pozwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami i prowadzeniem składowisk odpadów, zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego przed WSA oraz NSA.

mec. Ewelina Kostka - Adwokat, ekspert zajmująca się obsługą prawną przedsiębiorstw sektora geologicznego i górniczego.

W swojej codziennej praktyce zawodowej wspiera klientów m.in. w procesie uzyskania koncesji eksploracyjnych i eksploatacyjnych, a także w zarządzaniu ryzykiem zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji przedsięwzięć geologiczno-górniczych. Dodatkowo specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawa wodnego , planowania zagospodarowania przestrzennego. W swojej dotychczasowej praktyce prowadziła m.in. liczne postępowania o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż, w tym postępowania dla wiodących spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także m.in. postępowania o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża, o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej złoża, a także dodatków do tych dokumentacji, postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, dotyczące sporów kompetencyjnych oraz pozwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami i prowadzeniem składowisk odpadów, zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego przed WSA oraz NSA.
absolwentka studiów podyplomowych na prawo ochrony środowiska oraz na kierunku inżynier kontraktu 

MEC. JUSTYNA NOWACZEK, ADWOKAT, SPECJALISTKA DS PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

absolwentka studiów podyplomowych na prawo ochrony środowiska oraz na kierunku inżynier kontraktu 

 Informacje organizacyjne:

Koszt udziału

 • 1870 zł netto/os. – cena obowiązuje do 17 stycznia 2024
 • Miejsce przeprowadzania szkolenia:
Katowice, Sokolska 24
 

O Kancelarii Juris

Prawnicy z obszernym doświadczeniem w postępowaniach administracyjnych i sądowych w zakresie koncesji na ze złóż (w tym węglowodorów), analiz prawnych dotyczących regulacji w zakresie prawa geologicznego i górniczego oraz prawa ochrony środowiska, rozpoznawaniu stanu prawnego i faktycznego niektórych złóż kopalin. Kancelaria codziennie dostarcza kompleksowe i specjalistyczne audyty prawne podmiotom prowadzących działalność geologiczno-górniczą.

Jest najdłużej działająca samodzielna kancelaria prawna w Polsce i najstarszą kancelaria prawna w Warszawie. Nieprzerwanie, w tej samej formie, od 1989 roku, jej pracownicy świadczą pomoc prawną przedsiębiorcom, osobom fizycznym i prawnym, administracji państwowej i samorządowej.

W zakresie prawa geologicznego i górniczego, Kancelaria obsługiwała podmioty m.in. tj.: KGHM Polska Miedź S.A.; Grupa LOTOS; PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.; LWB BogdankaZGH BolesławKieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.; Encana; ECI Investment; Koalicja Klimatyczna.

Juris

Kontakt do opiekuna wydarzenia

Justyna Dmowska 

tel. 22 118 47 17 

kom. 600 694 220

email: justyna.dmowska@dlaenergetyki.pl

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights