Skip to content
FIT55 (2)

Szanowni Państwo, 

W związku zaawansowanymi pracami nad nowymi regulacjami oraz rewolucyjnymi zmianami w systemie zagospodarowania przestrzennego zapraszamy na szkolenie “Reforma w systemie planowania przestrzennego oraz Prawo budowlane w elektroenergetyce, ciepłownictwie oraz branży gazowej  19.07.2023 r.

    Szkolenie organizujemy w związku z rewolucyjnymi zmianami w systemie planowania przestrzennego, których procedowanie właśnie dobiega końca. Dodatkowo omówimy zmiany w prawie budowlanym dotyczącymi branży energetycznej, które miały miejsce w ostatnim roku oraz projektowane zmiany, które mają wpływ na inwestycje w branży enrgetycznej.

    Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzenny przewiduje nowe dokumenty i narzędzia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. plan ogólny, zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególnym rodzajem planu miejscowego. Dokonuje także ona zmian w zakresie planowania i konsultowania inwestycji sieciowych. Nowe regulacje zostaną omówione z uwzględnieniem elementów istotnych dla branży przesyłowych – zwłaszcza w zakresie ułatwień, które mają zostać wprowadzone przy uzyskiwaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, możliwości sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu uproszczonym oraz zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które będą przekładać się na wysokość odszkodowań z tytułu wywłaszczenia czy wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. 

    Zmiany w ustawie Prawo Budowlane mają znaczący wpływ na realizację inwestycji sieciowych i związanych z budową czy eksploatacją przyłączy. Oprócz takich nowości jak elektroniczny dziennik budowy, elektroniczna książka obiektu budowlanego, pojawiły się przepisy dotyczące usprawnienia w zakresie przyłączania inwestycji do sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych, gazowych.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 lipca 2023 r w związku z tym spodziewaną datą rozpatrzenia przez Senat jest 21 lub 22 czerwca. 

Szkolenie skierowane jest do branży energetycznej i ciepłowniczej  (OZE i inne jednostki wytwórcze, OSD, OSP, gaz).

Szczegóły:

19.07.2023

TERMIN

19.07.2023
Online

FORMUŁA

Online
1170 zł netto/os.

Koszt

1170 zł netto/os.

Prelegenci:

MEC. IWO FISZ (REFORMA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO)

MEC. IWO FISZ (REFORMA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO)

MEC. KONRAD LACH (PRAWO BUDOWLANE I POZOSTAŁE AKTÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY)

MEC. KONRAD LACH (PRAWO BUDOWLANE I POZOSTAŁE AKTÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY)

Na szkoleniu omówimy założenia zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w tym najistotniejsze wnioski wynikające ze zmian w projekcie) oraz:

 • Plan ogólny oraz gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej
 • Inwestycje niezgodne z planem miejscowym oraz zmiany zagospodarowania terenu
 • Ułatwienia przy uzyskiwaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
 • Zmiany zasad wydawania warunków zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury wytwórczej i przesyłowej
 • Wpływ zmian na planowanie i realizację inwestycji wytwórczych i sieciowych
 • inne ustawy (w tym ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych czy ustawa o gospodarce nieruchomościami).
 • Pozwolenie na budowę
 • Zmiany definicji w prawie budowlanym
 • Istotne akty prawne
 • Budowa przyłączy
 • Projektowane zmiany Prawa budowlanego

 

Koszt szkolenia – 1170 zł netto za jedno stanowisko

Prelegenci:

Mecenas Ivo Fisz – Kancelaria Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni. Ekspert z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Na co dzień zajmujący się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarką nieruchomościami i dostępem do informacji publicznej. Posiada doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Problematykę prawa administracyjnego zna również z punktu widzenia organu administracji. W latach 2013-2017 był członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki przestrzennej, prawa administracyjnego dla przedsiębiorców i urzędników. Praktykę łączy z zainteresowaniami naukowymi. Jest autorem artykułów dotyczących prawa i postępowania administracyjnego.

Mecenas Konrad Lach – Associate w zespole Infrastruktury w kancelarii prawnej SSW Pragmatic Solutions. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego, cywilnego oraz gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie przy obsłudze klientów na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym przy bieżącym doradztwie kontraktowym świadczonym zarówno na rzecz podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Był członkiem zespołów doradzających przy przeprowadzeniu czołowych inwestycji drogowych oraz kolejowych w Polsce. Wspierał klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze zamawiających oraz wykonawców z branży kolejowej, drogowej oraz IT, a także w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie zajmował się procedurami kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zadaniami związanymi z wdrażaniem programów i strategii Unii Europejskiej.

Pozostaje do Państwa dyspozycji

Anna Siwek

Manager ds. Rozwoju i Szkoleń

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 696 038 050

e-mail: anna.siwek@dlaenergetyki.pl 

Zespół Dla Energetyki www.dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights