Skip to content
httpsdlaenergetyki.plwp-contentuploads202403Program_PrzylaczenieOdbiorcow-1.pdf (5)

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z kolejną edycją szkolenia “Prawne, ekonomiczne i techniczne aspekty przyłączania odbiorców do sieci ciepłowniczej – nowe przepisy”, które odbędzie się już 14 maja 2024, w formule online. Zagadnienia warsztatu zostaną przedstawione przez p. Stanisława Karnowskiego i p. Tomasza Ogłódka.

Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Ustawy 22 grudnia 2022 przedsiębiorstwo ciepłownicze, które odmówi przyłączenia do sieci, jest zobowiązane niezwłocznie powiadomić Prezesa URE o przyczynach takiej odmowy. Jeśli odmowa wynika z przyczyn ekonomicznych, przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedstawienia szacowanej wysokości opłaty wraz (na żądanie) ze wskazaniem sposobu kalkulacji ewentualnej inwestycji, z uszczegółowieniem istotnych nakładów inwestycyjnych. Podczas szkolenia dokładnie omówimy wszystkie zmiany wynikające z wejścia w życie powyższych przepisów, a także przedstawimy w jaki sposób należy wykonać model ekonomiczny przyłączenia.

Szczegóły szkolenia:

14.05.2024

TERMIN

14.05.2024
Online

FORMUŁA 

Online
1370 zł netto/os.

Koszt

1370 zł netto/os.

 

Prelegenci:

 • Część prawnamec. Tomasz Ogłódek
 • Część ekonomiczno i finansowaStanisław Karnowski

Wsród zagadnień wydarzenia znalazły się m.in.:

 1. Część prawna (mec. T. Ogłódek):
  • Omówienie najnowszych regulacji, orzecznictwa 
  • Odmowy przyłączeń
  • Praktyka i wymagania stosowania nowych przepisów przez ciepłowników
  • Elementy podmiotowe umowy przyłączeniowej
  • Warunki wstępne zawarcia umowy przyłączeniowej
  • Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla umowy przyłączeniowej
  • Obowiązek zawarcia umowy przyłączeniowej po stronie przedsiębiorstwa energetycznego
  • Istnienie warunków technicznych;
  • Istnienie warunków ekonomicznych
  • Ustanawianie Służebności przesyłu
  • Kary umowne w umowach przyłączeniowych
  • Relacja umowy przyłączeniowej i umowy kompleksowej
  • Rozstrzyganie sporów
  Część Ekonomiczno-finansowa (S.Karnowski):
  • ekonomiczne aspekty przyłączenia
  • analiza opłacalności inwestycji – uczestnikom zostanie przekazany arkusz kalkulacji opłacalności
  • model oceny ekonomicznej projektów przyłączeniowych
  • wymogi formalne 
  • przykładowe analizy
  • ustalanie okresu zwrotu z inwestycji i jej poprawne obliczanie 
  • weryfikacja obliczeń dot. mocy zamówionej 
  • postępowanie w przypadku nieopłacalność przyłącza (np. długość, mała moc zamówiona, duże straty na przesyle)
  • postępowanie w przypadku zmniejszenia mocy zamówienia, gdy przyłącze zostało wykonane dla większej mocy zamówienia. 

Informacje organizacyjne:

Koszt udziału

Online

 • 1370 zł netto/os. – cena obowiązuje do 30 kwietnia 2024
 • 1570 zł netto/os. – cena obowiązuje od 30 kwietnia 2024
Miejsce wydarzenia:

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Kontakt do opiekunów wydarzenia

Anna Kuleta, Specjalista ds. sprzedaży

Anna Kuleta, Specjalista ds. sprzedaży

tel. 22 118 47 17 

kom. 660 244 977

anna.kuleta@dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights