Skip to content
PZP (1)

 

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wprowadza wiele zmian w zakresie zamówień sektorowych i ogólnie trybu postępowania przy zamówieniach dla branży energetycznej i wod-kan.

W nowych regulacjach znajduje się między innymi definicja zamawiającego sektorowego oraz szereg (również nowych) wyłączeń i uprawnień dla tego typu podmiotów.

Jakie są doświadczenia stosowania nowych przepisów w branży energetycznej i wod-kan?  Jakie błędy najczęściej popełniają zamawiający i jak się ich ustrzec? Na co powinni zwracać szczególną uwagę?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy Państwu podczas specjalistycznego szkolenia online “Zamówienia sektorowe w branży energetycznej i branży wod-kan – doświadczenia i praktyka stosowania nowych przepisów

Szczegóły Warsztatów

Prelegentka: mec. Magdalena Falkowska

Termin: 12 maja 2022

Formuła: on-line, platforma Clickmeeting

Podczas spotkania omówimy m.in. następujące zagadnienia dotyczące zamówień dla branży energetycznej i wod-kan:

  • Szacowanie wartości zamówienia
  • Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Przyjmowanie i ocena dokumentów
  • Zamawiający na etapie oceny dokumentów
  • Dokumentowanie postępowań
  • Treść umowy i zmiana umowy

 

Uwaga! Podczas szkolenia online mogą Państwo korzystać z czatu w celu zadawania pytań, uwag itd. Dodatkowo w sesjach pytań i odpowiedzi w przypadku możliwości sprzętowych po Państwa stronie będzie  również możliwość zadawania pytań głosowo oraz konsultować się indywidualnie (szczegóły poniżej).

Informacje organizacyjne:

Koszt udziału w szkoleniu  dla zgłoszeń przekazanych do 2.05.22 włącznie to 970 netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Po tym terminie koszt udziału w szkoleniu wzrasta o 100 zł netto.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Istnieje też możliwość udostępniania Państwu korzystania z mikrofonu. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Anna Siwek t. 696 038 050, anna.siwek@dlaenergetyki.pl lub 

Jan Gałecki t. 602 62 62 43, wydarzenia@dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights