Skip to content
CLPBAN (1)

Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z kolejnymi edycjami szkoleń, których celem będzie omówienie obowiązków dalszych użytkowników, zmian w kartach charakterystyki oraz zmian w rozporządzeniach REACH i CLP w ramach nowej strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szkolenia w całości zostaną poprowadzone przez dr Monikę Wasiak-Gromek (byłego naczelnika Krajowego Centrum Informacyjnego ds. Reach i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych). 

Należy pamiętać, że od stycznia bieżącego roku wszystkie firmy muszą spełnić wymagania rozporządzenia 2020/878 i przygotować karty charakterystyki zgodnie z tym rozporządzeniem, ponieważ mogą być przekazywane tylko karty charakterystyki w nowym formacie. Zmieni się również rozporządzenie CLP w zakresie wprowadzenia nowych klas zagrożeń. Rok 2023 to ostatni rok, w którym będzie można zgłaszać mieszaniny stwarzające zagrożenie przez krajowe systemy. Z końcem tego roku przestanie działać w Polsce program ELDIOM.

 

Szczegóły szkolenia:

14 listopada oraz 15 listopada

termin

14 listopada oraz 15 listopada
Warszawa/ On-Line

formuła hybrydowa

Warszawa/ On-Line
stacjonarnie: 1370 zł/os (1 dzień); 1970 zł/os (2dni); online 1070 zł/os (1 dzień); 1570 zł/os (2dni)

koszt

stacjonarnie: 1370 zł/os (1 dzień); 1970 zł/os (2dni); online 1070 zł/os (1 dzień); 1570 zł/os (2dni)

Prelegentka

dr Monika Wasiak – Gromek

Pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmowała się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentowała Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowiła jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego, głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów w/w rozporządzeń oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.

Szkolenia:

Szkolenie I- 14 listopada 2023

Obowiązki dalszych użytkowników wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP w praktyce

W programie m.in. 

 • rozporządzenie REACH
  • Kim jest dalszy użytkownik

  • Identyfikacja obowiązków

  • Kontakt z dostawcami

  • Wykonywanie zgłoszeń do ECHA – jakie zgłoszenia obowiązują DU i jak je wykonać

  • Karta charakterystyki – jak sprawdzić, najczęściej popełniane błędy
  • wiele innych

 • rozporządzenie CLP:

  • Klasyfikacja produktów chemicznych w firmie

  • Oznakowanie chemikaliów – sprawdzanie poprawności
  • Zgłaszanie do wykazu klasyfikacji i oznakowania – o czym należy pamiętać

  • Generowanie kodu UFI

  • Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie przez portal PCN – ostatni okres przejściowy, jak ustalić obowiązki, czego wymagać od dostawcy

Szkolenie II – 15 listopada 2023
Obowiązujące przepisy chemiczne i przyszłe zmiany 

Wśród zagadnień tematycznych szkolenia odnajdą Państwo m.in.:
 • rozporządzenie REACH – zmiany, które wprowadzono w przeciągu kilku ostatnich lat:  

  • Proces rejestracyjny – wymagania

  • Aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej

  • Zmiany po wyrokach Sądu, czy Komisji Odwoławczej

  • Nowy format karty charakterystyki – nowe informacje obowiązkowe w karcie charakterystyki
  • Wskazania ECHA
  • Nowe obowiązujące ograniczenia 
  • wiele innych
 • rozporządzenie REACH – proponowane zmiany rozporządzenia:

  • Rozszerzenie wymogów rejestracyjnych
  • Procedura ograniczeń – zmiana podejścia
  • Nowe ograniczenia w załączniku XVII
  • Wprowadzenie współczynnika MAF
  • Rejestracja polimerów – podział polimerów, okresy przejściowe, działania 
  • Nowe kary za brak aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej
  • Działania ECHA na kolejne lata 

Przypominając 

Rozporządzenie REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów wraz z rozporządzeniem CLP w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów to kluczowe przepisy unijne dotyczące oceny chemikaliów i zarządzania nimi. Rozporządzenie REACH zostało ostatnio ocenione parę lat temu, gdzie stwierdzono, że REACH jest skuteczny, ale istnieją możliwości dalszej poprawy, uproszczenia i zmniejszenia obciążeń. Po dokonaniu oceny podjęto szereg działań o charakterze nielegislacyjnym (niektóre z nich zostały ukończone, inne nadal trwają), aby usprawnić wdrażanie rozporządzenia REACH. Ponadto, aby wywiązać się ze zobowiązań podjętych w strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozporządzenie CLP zostanie również poddane ukierunkowanej rewizji, wraz z innymi sektorowymi przepisami dotyczącymi chemikaliów.

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji

Agnieszka Kawala

Zespół dlaenergetyki.pl

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 531 447 700

e-mail:  agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl 

Verified by MonsterInsights