Skip to content
SpecWWW

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapoznania  praktycznym warsztatem skupiającym się na nowościach w zakresie realizacji inwestycji sieci dystrybucyjnych.

Dnia 3 września weszła w życie nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Zmiany polegają na objęciu przepisami tej ustawy także sieci dystrybucyjnych. Ustawa zakłada także nadanie OSD możliwości korzystania z przepisów specustawy. Dotychczas mógł z nich korzystać tylko operator sieci przesyłowej.

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest rozszerzenie definicji inwestycji towarzyszących, które są ściśle związane ze strategicznymi inwestycjami w zakresie sieci przesyłowych. Dotyczy to  budowy lub przebudowy obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, użytkowania, zmiany sposobu użytkowania, eksploatacji lub rozbiórki linii stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej.

Od 28 listopada 2023 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących. Rozporządzenie  wymienia dokładnie 200 linii 110kV, które mogą być realizowane w trybie specustawy. Nowelizacja specustawy rozszerzyła zastosowanie części jej rozwiązań na inwestycje dotyczące innych linii wysokich napięć niż wymienione wyraźnie w ustawie i nowym rozporządzeniu, jak też na inwestycje dotyczące linii średnich napięć.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem przedstawimy Państwu jak stosować spec ustawę w praktyce. Zaczynając od procedury wydania decyzji po pozwolenie na budowę.

Szczegóły wydarzenia:

18.03.2024

TERMIN

18.03.2024
On-line

FORMUŁA ONLINE

On-line
1370 zł netto/os. 

Koszt

1370 zł netto/os. 

Prelegenci:

MEC. PIOTR ZAMROCH

MEC. PIOTR ZAMROCH

swlogo4
MEC. IWO FISZ

MEC. IWO FISZ

swlogo4

 Podczas szkolenia omówimy między innymi:

 • Założenia Specustawy przesyłowe
 • Lokalizacje strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • Inwestycje towarzyszące:
  • budowę nowych urządzeń (załącznik do specustawy)
  • remonty i przebudowy istniejących linii 110kV (rozporządzenie Rady Ministrów)
 • Wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej w trybie specustawy
  • wymagane dokumenty
  • zakres wniosku i niezbędnych danych
 • Procedurę wydawania decyzji i jej weryfikacja przez wnioskodawcę
 • Decyzję o lokalizacji inwestycji strategicznej
  • treści decyzji i rozstrzygnięcia.
  • realizacja uprawnień z decyzji lokalizacyjnej.
  • korzystanie z natychmiastowej wykonalności decyzji.
  • wejście na nieruchomości na podstawie decyzji.
 • Prawo do terenu na podstawie decyzji lokalizacyjnej
  • wywłaszczenie nieruchomości pod stacje elektroenergetyczne
  • ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
  • korzystanie z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa
 • Pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie na podstawie specustawy energetycznej
 • Decyzje uboczne w trybie specustawy
  • pozwolenia wodno-prawne
  • decyzja środowiskowa,
  • wejście na teren w celu wykonania pomiarów
 • Strategiczne inwestycja w zakresie sieci dystrybucyjnej
  • zakres zastosowania do linii wysokich i średnich napięć,
  • zmiany w zakresie stosowania przepisów k.p.a. i u.g.n.,
  • rozszerzenie zakresu zastosowania przepisu art. 124b ust. 1 u.g.n. na przebudowę linii,
  • wyłączenia i zmiany dot. sposobu prowadzenia postępowań,
  • zbliżenia urządzeń napowietrznych i podziemnych do dróg publicznych,
  • terminy na wydanie decyzji i rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny
 • Odszkodowanie za ograniczenie własności mocą decyzji lokalizacyjnej
  • identyfikacja ograniczeń wynikających z aktów planistycznych
  • ustalenie stanu nieruchomości w sytuacji wydania decyzji o mieszanym charakterze – lokalizacyjnym i wywłaszczeniowym,
  • zakres odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora oraz ewentualnie innych podmiotów,
  • rodzaje szkód podlegających rekompensacie,
  • daty istotne dla ustalenia stanu zagospodarowania nieruchomości,
  • analiza zmiany warunków korzystania z nieruchomości i jej przydatności użytkowej,
  • identyfikacja trwałych ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości,
  • obowiązek udostępnienia nieruchomości w przyszłości jako czynnik zmniejszający jej wartość,
  • zmiana właściciela nieruchomości, a prawo do żądania ustalenia odszkodowania, problem cesji odszkodowania,
  • problem ustalania odszkodowań za wywłaszczenie przy wykorzystaniu metodologii określania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
  • odszkodowanie w przypadku przebudowy urządzeń oraz budowy urządzeń w zbliżeniu z funkcjonującymi urządzeniami przesyłowy

Informacje organizacyjne: 

Koszt szkolenia: 1370 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko) w przypadku wysłania zgłoszenia do 7.03.2024 włącznie. Po tym terminie cena rośnie o 200 zł netto.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Zapraszamy do kontaktu

Edyta Cekała

Merytoryka, współpraca, informacje o szkoleniu

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Verified by MonsterInsights