Skip to content
Emision (3)


Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym „Realizacji inwestycji w branży energetycznej z uwzględnieniem ustawy Prawa Budowlanego”.

Realizacja inwestycji w branży energetycznej musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego, które regulują proces planowania, projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury energetycznej. Wszystkie te kwestie są istotne dla właściwej realizacji inwestycji w branży energetycznej i mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, jakości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego inwestorzy i wykonawcy muszą ścisłe przestrzegać wymogów prawa budowlanego na każdym etapie realizacji projektu.

3-4.06.2024

termin

3-4.06.2024
Warszawa/Online

formuła wydarzenia

Warszawa/Online
online 1770 netto/os

KOSZT

online 1770 netto/os

 Prelegenci (Kancelaria SSW):

 • r. pr. Joanna Perzyna
 • adw. Tomasz Pietrzyk
 • apl. radc. Konrad Lach
 • r. pr. Katarzyna Kuśnierek

 Przykładowe zagadnienia:

 • Decyzja środowiskowa i planowanie przestrzenne:
 • Decyzja środowiskowa a inwestycje energetyczne.
 • Wpływ nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na inwestycje w sektorze energetycznym.
 • Pozwolenie na budowę oraz użytkowanie obiektu budowlanego
 • Pozwolenie na budowę, a zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Zamienne pozwolenie na budowę.
 • Wyeliminowanie z obrotu pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.
 • Realizacja projektu inwestycyjnego
 • Cykl życia projektu inwestycyjnego.
 • Rozpoczęcie i prowadzenie robót na gruncie Prawa budowlanego.
 • Procedura odbioru robót budowlanych.
 • Umowy o roboty budowlane – kluczowe pojęcia i mechanizmy umowne, zgłaszanie i rozstrzyganie roszczeń
 • Dobre praktyki w formowaniu relacji między stronami kontraktów.
 • Narzędzia kontroli projektów i zabezpieczenia zagrożeń realizacyjnych.
 • Zgłaszanie i rozstrzyganie roszczeń w trakcie realizacji umowy.
 • Skuteczne odstąpienie od umowy.

Szkolenie skierowane jest do szeroko rozumiałej branźy energetycznej.

Formuła spotkania

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą

zapraszam do kontaktu

Anna Siwek

Manager ds. Rozwoju i szkoleń

tel. kom. 696 038 050

e-mail: anna.siwek@dlaenergetyki.pl 

Zespół www.dlaenergetyki.pl/szkolenia

Verified by MonsterInsights