Skip to content
PLanowanie

 

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 24 lipca została podpisana przez Prezydenta.

Nowelizacja Ustawy jest oczekiwaną i procedowaną od wielu lat regulacją mającą na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedury planistycznej. Z drugiej strony powodują one wiele zmian w zakresie planowania i realizacji inwestycji sieciowych i wytwórczych, a także mogą wpłynąć w sposób znacząco na ich remonty i obsługę.

Jedną z ciekawszych konstrukcji prawnych zawartych w nowych przepisach jest możliwość możliwość finansowania prac planistycznych i kosztów odszkodowań przez inwestora. Jednak podobnych zmian jest więcej.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu online “Reforma w systemie planowania przestrzennego w branży energetycznej oraz wodkan”.

Szczegóły wydarzenia:

21.09.2023

TERMIN

21.09.2023
On-line

FORMUŁA ONLINE

On-line
1170 zł netto/os.

Koszt

1170 zł netto/os.

 

Szkolenie skierowane jest do branży energetycznej (ciepło, wytwórcy energii elektrycznej w tym OZE, OSD, gaz), oraz sektora wydobywczego.

Podczas szkolenia eksperci omówią m.in.:

  • Założenia zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioski wynikające ze zmian w projekcie oraz konsultacji społecznych i opiniowania
  • Plan ogólny
  • Inwestycje niezgodne z planem miejscowym oraz zmiany zagospodarowania terenu
  • Wpływ zmian Ustawy o zagospodarowaniu na planowanie i realizację inwestycji w branży energetycznej i przemyśle
  • Zmiany zasad wydawania warunków zabudowy; termin ważności decyzji o warunkach zabudowy
  • Inne ustawy (w tym ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych czy ustawa o gospodarce nieruchomościami)

Kontakt z opiekunem wydarzenia

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Anna Siwek

Manager ds. Rozwoju i Szkoleń

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 696 038 050

e-mail: anna.siwek@dlaenergetyki.pl 

Zespół Dla Energetyki www.dlaenergetyki.pl

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights