Skip to content
ROC_Baner

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na specjalistyczne szkolenie online Rozliczenia z odbiorcami ciepła w 2022 roku”. 

 • Szkolenia poprowadzi Pan Stanisław Karnowski.
 • Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting w dniu 26.11.2021

W związku z wieloma zmianami prawnymi, takimi jak nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne, zmiany w rozporządzeniu taryfowym, ciągle pojawiającym się nowym orzecznictwem, praktyką URE i UOKiK oraz z wieloma pytaniami i pojawiającymi się problemami postanowiliśmy zorganizować wyjątkowo kolejną edycję szkolenia jeszcze w tym roku, którego zawartość merytoryczna uległa zmianom.

Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z praktycznym podejściem do rozliczenia odbiorców ciepła w tym m.in:

 • Nowa definicja współczynnika Nz
 • Dostęp do urządzeń i urządzeń pomiarowych a rozliczenia i egzekwowanie umowy
 • Bonifikaty i upusty – zmiany w orzecznictwie i praktyce przedsiębiorstw
 • Elektroniczna informacja odbiorcy o zużyciu ciepła w praktyce
 • Informacja o zmianie ceny/cennika np. usług dodatkowych
 • Opomiarowanie i informacja o zużyciu – zmiany w rozporządzeniu i dyrektywie EED.
 • Nowe współczynniki korekcyjne  (par. 28 rozp. taryfowego) – wpływ na zmianę cen
 • Jak zabezpieczyć się przed zmianą mocy zamówionej lub zerwaniem umowy/zmianą umowy np. ze względu na mniejsze zużycie ciepła np. w okresach letnich
 • Cesja umowy i zobowiązań odbiorcy np. w przypadku zmiany właściciela lokalu/budynku (deweloper ->wspólnota mieszkaniowa czy przemysłowy odbiorca końcowy)

Podczas szkolenia omówimy także kwestie związane z prawidłowym egzekwowaniem umów oraz postępowaniem podczas sytuacji nietypowych takich jak przekroczenie mocy zamówionej, problemy techniczne związane ze współpracą z odbiorcą i sytuacje nieuregulowane w umowie z odbiorcą.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw energetyki cieplnej, ciepłowni,  przedsiębiorstw komunalnych, elektrowni i elektrociepłowni mających odbiorcę końcowego, dużych zakładów przemysłowych posiadających koncesję OCC/WCC oraz spółdzielni mieszkaniowych zakupujących ciepło.

W załączniku znajdą Państwo dokładny program szkolenia oraz kartę zgłoszenia.

Koszt szkolenia to 970 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za drugą każdą kolejną osobę tylko 870zł netto!

Sprawy techniczno- organizacyjne:

    Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari).  Łącze internetowe nie musi być wyjątkowo szybkie – tzn. jeżeli bez przeszkód mogą wyświetlić Państwo filmy na platformach streamingowych typu YouTube czy Netflix jest ono w zupełności wystarczające. Dodatkowo w przypadku awarii łącza internetowego jest możliwość “wdzwonienia” się do wydarzenia korzystając z tradycyjnego połączenia telefonicznego i jednoczesnego korzystania z prezentacji przesłanej dzień wcześniej. Natomiast jest to wyjątkowa sytuacja, zdarza nam się ona b. rzadko i korzystamy z niej raczej w celu ewentualnej poprawy jakości dźwięku w przypadku bardzo złej jakości połączenia internetowego.

Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie  odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Wykładowca:

Stanisław Karnowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001 – 2006 specjalista ds. taryf w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku. Obecnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy spółki ciepłowniczej  z kapitałem zagranicznym odpowiedzialny m. innymi za proces taryfikacji w kilku ciepłowniach. W ramach świadczonych usług doradczych opracował kilkadziesiąt taryf oraz zmian taryf dla ciepła dla kilkunastu przedsiębiorstw ciepłowniczych, uwzględniając w tym największe przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Autor publikacji z zakresu procesu taryfikacji i systemu regulacji. Trener z zakresu finansów i zarządzeniu przedsiębiorstwem energetycznym.

 W razie pytań prosimy o kontakt z Opiekunem Wydarzenia

Anna Siwek

t. 22 118 47 47

tel. kom. 696-038-050

anna.siwek@dlaenergetyki.pl

Zespół DlaEnergetyki

Verified by MonsterInsights