Skip to content
Baner_ROP (1)

 

Szanowni Państwo, 

w Dzienniku Ustaw z 26 listopada 2021 r. pojawiła się Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią jej przepisów, zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2022 roku (z nielicznymi wyjątkami, których wejście zaplanowano na później). 31.01.2022 to także data opublikowania przez ustawodawcę projektu SYSTEMU KAUCYJNEGO w Polsce. 

Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi przez zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszenie ich ilości oraz negatywnego wpływu wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi. Wspomniana regulacja to system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Dodatkowo wprowadza zmiany w zakresie definicji m.in.: bioodpadów, gospodarowania odpadami, odpadów komunalnych, a także definiuje nowe terminy takie jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady żywności, prace ziemne.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta to także Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw tzw. Projekt ustawy ROP (UC81 – treść po kliknięciu), system kaucyjny, czy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG) – treść dyrektywy 

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym szkoleniem, które po raz kolejny przygotowujemy we współpracy z Kancelarią CMS, które odbędzie się w formule online 24 lutego 2022!

Szczegóły Warsztatu:

Miejsce: Online (platforma clickmeeting)

Termin: 24.02.2022

Prelegenci:

mec. Agnieszka Skorupińska, lider i partner Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii CMS

mec. Agnieszka Skorupińska, lider i partner Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii CMS

MEC. WOJCIECH SZOPIŃSKI, RADCA PRAWNY, ASSOCIATE PRAKTYKI PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W KANCELARII CMS

MEC. WOJCIECH SZOPIŃSKI, RADCA PRAWNY, ASSOCIATE PRAKTYKI PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W KANCELARII CMS

mec. Klaudia Cholewa, Adwokat w Praktyce Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii CMS

mec. Klaudia Cholewa, Adwokat w Praktyce Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii CMS

Marta Tarkowska, Prawnik w praktyce energii i projektów w kancelarii cms

Marta Tarkowska, Prawnik w praktyce energii i projektów w kancelarii cms

Prelegenci z Praktyki Ochrony Środowiska CMS specjalizują się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje klientów także w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. Eksperci z Praktyki Ochrony Środowiska to wieloletni doradcy sektora energetycznego, chemicznego, gospodarki odpadami, FMCG, budowlanego, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.

Agenda spotkania

 • Pojęcie systemu ROP (tutaj definicje, podstawy prawne, regulacje unijne)
 • Krajowe przepisy regulujące system ROP (UC81 – etap, druk 1588 – etap)
 • System kaucyjny (31.01.2022)
 • Podmioty objęte systemem ROP (producent, autoryzowany przedstawiciel, wprowadzający produkty w opakowaniach, zmiana w zakresie zastosowania ustawy)
 • Obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach
 • Recykling odpadów (nowe poziomy)
 • Selektywna zbiórka odpadów (nowe poziomy)
 • Obowiązki w zakresie ewidencji i sprawozdawczości
 • Obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych ( w tym Porozumienia organizacji samorządu gospodarczego)
 • Sposób wykonania obowiązków
 • Organizacja odpowiedzialności producentów
 • Opłata opakowaniowa, opłata produktowa
 • Sankcje

Powyższa legislacja zawiera jednej z najbardziej skomplikowanych zestawu przepisów prawnych odnoszących się do Rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Spowodowane jest to m.in. tym, że przepisy przedmiotowe dot. ROP są zapisane w wielu ustawach, co powoduje legislacyjne zamieszanie interpretacyjne wśród podmiotów, które są zobligowane do stosowania regulacji.

Wspomniana Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów, zgodnie z dyrektywą 208/851, to zestaw środków podejmowanych przez państwa członkowskie, zobowiązujący producentów produktów do ponoszenia finansowej lub finansowej i organizacyjnej odpowiedzialności za gospodarowanie na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadami, w tym za selektywną zbiórkę, sortowanie i przetwarzanie.

Wśród głównych założeń procedowanego dokumentu należy wyróżnić:

 • kształtowanie nowych definicji

 • wprowadzenie nowego „podatku”- opłata opakowaniowa

 • nowe obowiązki dla podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach (zmiana w zakresie stosowania ustawy)

 • obowiązkowa ewidencja i sprawozdawczość

 • nowe rodzaje sankcji i kar

 • nowe poziomy w recyklingu odpadów i selektywnej zbiórce odpadów

Informacje organizacyjne

Szkolenie online – odbywa się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, prosimy nie korzystać z Internet Explorer – firma Microsoft nie wspiera już jej działania). Łącze internetowe nie musi być wyjątkowo szybkie – tzn. jeżeli bez przeszkód mogą wyświetlić Państwo filmy na platformach streamingowych typu YouTube czy Netflix jest ono w zupełności wystarczające. Dodatkowo w przypadku awarii łącza internetowego jest możliwość “wdzwonienia” się do wydarzenia korzystając z tradycyjnego połączenia telefonicznego i jednoczesnego korzystan prezentacji przesłanej dzień wcześniej. Natomiast jest to wyjątkowa sytuacja, zdarza nam się ona b. rzadko i korzystamy z niej raczej w celu ewentualnej poprawy jakości dźwięku w przypadku bardzo złej jakości połączenia internetowego. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Opiekun wydarzenia

Agnieszka Kawala

Zespół dlaenergetyki.pl

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 531 447 700

agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights