Skip to content
ROc


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam informacje na temat szkolenia on-line “Rozliczenia z odbiorcami ciepła i system ograniczeń cen ciepła w 2024 roku”. Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z praktycznym podejściem do rozliczenia odbiorców oraz zmiany w ograniczeniach cen ciepła w 2024 roku.
Szkolenie poprowadzi Pan Stanisław Karnowski.

  • Szkolenie odbędzie się w Warszawie oraz na platformie ClickMeeting w dniu 24.01.2024


Dodatkowo zapraszamy na szkolenie “Umowy z odbiorcami ciepła i ograniczenia dostaw ciepła dla odbiorców końcowych”w dniu 25.01.2024

Podczas szkolenia omówimy:

  • rozliczenia odbiorców w kontekście zmiany systemu ograniczeń cen ciepła w 2024 roku

a dodatkowo:

  • Dostęp do urządzeń i urządzeń pomiarowych a rozliczenia i egzekwowanie umowy
  • Bonifikaty i upusty – zmiany w orzecznictwie i praktyce przedsiębiorstw
  • Elektroniczna informacja odbiorcy o zużyciu ciepła w praktyce
  • Informacja o zmianie ceny/cennika np. usług dodatkowych
  • Opomiarowanie i informacja o zużyciu – zmiany w rozporządzeniu i dyrektywie EED.
  • Nowe współczynniki korekcyjne  (par. 28 rozp. taryfowego) – wpływ na zmianę cen
  • Jak zabezpieczyć się przed zmianą mocy zamówionej lub zerwaniem umowy/zmianą umowy np. ze względu na mniejsze zużycie ciepła np. w okresach letnich 

Omówione zostaną także kwestie związane z prawidłowym egzekwowaniem umów oraz postępowaniem podczas sytuacji nietypowych takich jak przekroczenie mocy zamówionej, problemy techniczne związane ze współpracą z odbiorcą i sytuacje nieuregulowane w umowie z odbiorcą.

Wykładowca

Stanisław Karnowski  – absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001 – 2006 specjalista ds. taryf w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku. Obecnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy spółki ciepłowniczej  z kapitałem zagranicznym odpowiedzialny między innymi za proces taryfikacji w kilku ciepłowniach. W ramach świadczonych usług doradczych opracował kilkadziesiąt taryf oraz zmian taryf dla ciepła dla kilkunastu przedsiębiorstw ciepłowniczych, uwzględniając w tym największe przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Autor publikacji z zakresu procesu taryfikacji i systemu regulacji. Trener z zakresu finansów i zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji

Anna Kuleta

Specjalista ds. sprzedaży

tel. 22 118 47 17

kom. 660 244 977

anna.kuleta@dlaenergetyki.pl

 

Verified by MonsterInsights