Skip to content
Rynekmocy_baner
 

Szanowni Państwo,

W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy to przede wszystkim sprawniejsze funkcjonowanie rynku mocy, spełnienie unijnych wymogów limitów emisyjności, a także wprowadzenie korzystnych – dla odbiorców o tzw. stabilnym profilu zużycia energii – zmian w naliczaniu opłaty mocowej.

W związku, z powyższym zapraszamy Państwa do zapoznania się z autorskim programem szkolenia, który w całości został przygotowany przez Pana Zdzisława Murasa. Agenda skupia się na najnowszych zmianach w obszarze rynku mocy. Podczas szkolenia odbędzie się dyskusja z możliwością zadawania pytań. Odbędzie się już 6 października 2021 w Warszawie, a także tego samego dnia w formule online (clickmeeting – nie trzeba instalować oprogramowania komputerze). 

Partner Wydarzenia

logo numeron.png

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny firma Numeron została Partnerem Wydarzenia. Obecność przedstawicieli Firmy, będzie tym bardziej ważna dla uczestników szkolenia, ponieważ od lat Numeron dostarcza rozwiązania dla polskiego sektora energetyki. Stworzony przez nich program ENERGIA®4 zapewnia m.in. wsparcie w obszarze naliczania opłaty mocowej odrębnie, w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców końcowych,  a także sprawozdawczość w zakresie obowiązku przekazywania do URE kwartalnych informacji dot. rozliczeń opłaty mocowej u odbiorców końcowych. Nowy moduł programu służy do wizualizacji i kontroli wykonania Obowiązków Mocowych, tj. wykonania zobowiązania do zapewnienia określonej mocy dyspozycyjnej netto w tzw. Okresach Zagrożenia oraz realizację w trybie automatycznym wymiany danych planistycznych dla MWE typu A, B, C (moduły lub agregaty), z dedykowanym systemem informatycznym PSE – Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP).

Prowadzący szkolenie:

Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza dyrektywy 2009/28/WE (2018 r.) oraz komentarza do Prawa energetycznego (2016 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Koszt szkolenia to:

 • 1070  zł netto dla szkolenia online (koszt za jedno stanowisko/jedną osobę)

Wśród najważniejszych zmian nowelizowanej ustawy o rynku mocy można wymienić:

 • rozszerzono zakres definicji ustawowych

 • poprawienie czytelności i interpretacji nowelizowanej ustawy 

 • zmiana terminów przeprowadzenia certyfikacji ogólnej

 • zmiany w umowach mocowych i wynikających z nich obowiązków

 • utworzenie sposobu obliczania limitu emisji na potrzeby weryfikacji

 • zmieniono podstawę prawa EU dot. oceny wystarczalności zasobów

 • doprecyzowanie przepisów związanych z przebiegiem aukcji głównej i aukcji dodatkowych

 • dodatkowe obowiązki dla operatorów

 • umożliwienie jednostkom zagranicznych uczestniczenie w mechanizmie mocowym

 • zmieniono zawartość wniosków o certyfikację

 • dodano przepisy regulujące okres ważności certyfikatu, przypisania korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności

 • wprowadzanie przepisy zapewniają spójność ze stosowaniem

 • i wiele innych

Więcej o Partnerze wydarzenia

Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o. to polska firma, z ponad 25-letnim doświadczeniem, tworząca rozwiązania na bazie najnowszych technologii oraz własnych autorskich koncepcji, z uwzględnieniem energetycznych megatrendów. Jesteśmy doskonałym partnerem dla wszystkich organizacji, poszukujących narzędzi do optymalizacji i kontroli zużycia mediów energetycznych. Oferta jest dedykowana energochłonnym branżom przemysłu, aktywnym uczestnikom rynku energii (wytwórcy, sprzedawcy i dystrybutorzy), a także doradcom i audytorom energetycznym oraz branży Facility Management.

Naszym sztandarowym produktem jest ENERGIA®4, modułowe oprogramowanie, które można skonfigurować wg potrzeb użytkownika. ENERGIA®4 przetwarza i standaryzuje oraz prezentuje pozyskane dane w postaci raportów, wykresów, porównań.

Produkujemy również urządzenia do szybkiej akwizycji danych pomiarowych, które w połączeniu z oprogramowaniem realizują zadania pozyskiwania, przetwarzania, analizy, wizualizacji i archiwizacji danych o zużyciu mediów. 

NOWOŚCI w ENERGIA®4 to m.in.:

logo numeron.png
logo_e4_rozek_bez tla_OK
 • MODUŁ PLANOWANIE 

Strona www modułu oraz prezentacja modułu planowania (pdf)

Moduł umożliwia Wytwórcy Energii Elektrycznej zdefiniowanie planu produkcji EE oraz weryfikację jego wykonania np. planu produkcji dla elektrociepłowni.

Utworzone plany mogą być przypisane do punktów pomiarowych lub zestawów obliczeniowych w celu ich wizualizacji na wykresach i późniejszego porównania z rzeczywistym poborem lub produkcją danego medium.

Podczas kreowania nowego Planu definiowana jest wielkość fizyczna planowana do wyprodukowania na każdy dzień danego miesiąca, dla każdej godziny doby.

Moduł PLANOWANIE umożliwia Uczestnikom Rynku Mocy kontrolę wykonania Obowiązków Mocowych, tj. wykonanie zobowiązania do zapewnienia określonej mocy dyspozycyjnej netto w tzw. Okresach Zagrożenia przypadających w Okresach Dostaw.

Moduł PLANOWANIE umożliwia realizację w trybie automatycznym wymiany danych planistycznych dla MWE typu A, B, C (moduły lub agregaty), z dedykowanym systemem informatycznym PSE – Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP).

Moduł umożliwia generowanie plików .xml, zgodnych ze specyfikacją zakresu i formatu określoną w dokumencie „Standardy wymiany danych planistycznych wersja 3.0” z dnia 27-09-2020r wydanym przez PSE SA. Plik o tak określonej strukturze jest dedykowany do importu do systemu PWDP.

 • MODUŁ ROZLICZANIE PROSUMENTÓW

Strona www modułu

Moduł umożliwiający Sprzedawcy rozliczanie Prosumentów z uwzględnieniem ilości energii elektrycznej wyprodukowanej oraz wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej (magazyn wirtualny), wobec ilości energii elektrycznej, którą Prosument pobiera z utworzonego magazynu oraz bezpośrednio z sieci, w celu zużycia na potrzeby własne.

 • MODUŁ AKCYZA

Umożliwia spełnia prowadzenie elektronicznej ewidencji energii elektrycznej (wyprodukowanej, sprzedanej, zużytej) zgodnie z wymaganiami obowiązującymi od 1.07.2021 r. 

Sprawy techniczno-organizacyjne szkolenia:

Edycja online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Zapraszam do kontaktu

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

 
Verified by MonsterInsights