Skip to content
RynekMOcyBan (1)

 

Szanowni Państwo,

w związku  z nowelizacjami, które pojawiły się w 2023 roku przygotowaliśmy szkolenie pt. “Rynek mocy w świetle ostatnich zmian. Aukcje, obowiązki mocowe i kary”, które poprowadzi dr Zdzisław Muras. Szkolenie jest poświęcone najnowszym zmianom w obszarze rynku mocy. Serdecznie zachęcam do zapoznania się ze szkoleniem, które odbędzie się już 27 lutego.

Podczas szkolenia skupimy się między innymi na zmianach przyjętych w Noweli uPe z 28 lipca 2023 r.:

 • Zadania OSP, OSD, wytwórcy, „magazynu energii”, „linii bezpośredniej” a podmioty zobowiązane
 • Zasady wyznaczania stawki opłaty mocowej
 • Od kogo i na jakich zasadach pobiera się opłatę mocową – obowiązujące zasady i przyjęte zmiany w uPe
 • Całkowity koszt rynku mocy i zasady „rozdzielenia” go na odbiorców

Termin: 27.02.2024 r.
Forma: szkolenie hybrydowe/ online, Warszawa
Prelegent: dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE i doświadczony wykładowca

27.02.2024

TERMIN

27.02.2024
Warszawa, online

FORMUŁA HYBRYDOWA

Warszawa, online
1370 zł netto - szkolenie online, 1570zł netto - szkolenie stacjonarne

Koszt

1370 zł netto – szkolenie online, 1570zł netto – szkolenie stacjonarne

 Podczas szkolenia omówimy między innymi:

 • Rynek mocy a rozporządzenie 2019/943
 • Rozstrzyganie sporów i kary pieniężne – zadania PURE
 • Rozporządzenia mocowe, w tym
  • W sprawie zabezpieczenia finansowego
  • W sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym
  • W sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie
  • W sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2028 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025
 • Strukturę i podstawowe podmioty rynku, w tym nowości
  • Jednostki rynku mocy – wpływ nowelizacji ustawy OZE z 2023 r.,
  • Zmiany podmiotowe – linia bezpośrednia
  • Aukcja na moc – rodzaje
  • Regulamin rynku mocy i jego aktualizacja z grudnia 2023 r.
 • „Kamienie milowe” – zabezpieczenia na rynku mocy:
  • Zabezpieczenia finansowe i „realizacyjne” aukcji – co, kiedy jak? – zasady ustanawiania, wykonania i zwrot
  • Brak osiągnięcia deklarowanego poziomu mocy osiągalnej netto – zasady wnioskowania o zmianę i konsekwencje
  • OSP i OSD a rynek mocy – Certyfikacje: ogólna, do aukcji głównej i do aukcji dodatkowych, zakres współpracy
 • Praktykę funkcjonowania rynku mocy
  • Przygotowanie do aukcji głównej i aukcji dodatkowych – w tym nowości:
     ➢ Certyfikacja ogólna zmiany szczegółowe, w tym kwestia sankcji „za okresy
         przeszłe”
     ➢ Korekcyjny współczynnik dyspozycyjności, w tym możliwość stosowania
         indywidualnego korekcyjnego współczynnika (zmiana regulaminu z grudnia 2023 r.)
     ➢ Jednostki wytwórcze, w tym jednostka nowa i jednostka modernizowana
     ➢ Certyfikacja do aukcji dodatkowych rozwiązania szczegółowe
 • Aukcje – warunki i zasady
  • Zasady rozstrzygnięcia aukcji i okresy wsparcia
  • Planowanie parametrów aukcji – nowe zadanie Prezesa URE
  • Jakie oświadczenia można skutecznie składać w trakcie aukcji?
  • Wartość niedostarczonej energii i koszty nowej jednostki – zadania URE
 • Wykonanie obowiązku mocowego, na czym polega, jak jest weryfikowane:
  • Obliczenie skorygowanego obowiązku mocowego,
  • Demonstracja – jak weryfikujemy obowiązek mocowy
  • Obowiązki sprawozdawcze po zakończeniu roku dostaw
  • Weryfikacja spełnienia limitu CO2
 • Wynagrodzenie za wykonanie obowiązku mocowego – kiedy jest należne, za co i ile – rozwiązania szczegółowe, w tym:
  • Skorygowany obowiązek mocowy a wynagrodzenie – ile się należy?
  • Kiedy można nie wykonać obowiązku mocowego w okresie zagrożenia bez negatywnych konsekwencji
  • Bonus za „nadwykonanie” obowiązku mocowego – zmiany
  • Weryfikacja spełnienia limitu CO2

PRELEGENT:

Prelegentem będzie Pan Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE i doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych głosów do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2017) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Informacje organizacyjne: 

Koszt szkolenia online: 1370 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko) obowiązuje do 15 lutego. Od 16 lutego cena wzrasta o 200 zł.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 1570 zł netto za jedną osobę obowiązuje do 15 lutego. Od 16 lutego cena wzrasta o 200 zł.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w centrum Warszawy. 

W przypadku pytań proszę o kontakt.

 

Kontakt z organizatorem

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights