Skip to content

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zwiększające zapotrzebowanie firm z branży energetycznej i przemysłowej oraz w ramach zainicjowanego działania wspólnie z kancelarią DZP mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu „Wpływ sankcji międzynarodowych na branżę energetyczną i przemysłową ”.

Tematyka szkolenia wynika z pojawienia się 15 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Regulacja zaczęła obowiązywać 16 kwietnia 2022

Choć ustawa obowiązuje dopiero dwa miesiące to przedsiębiorcy wciąż wskazują na niejasność przepisów, problematyczność w ich praktycznym stosowaniu, „łatwość trafienia na listę sankcyjną” czy brak szybkiej ścieżki odwoławczej skutkującej, wykreślenie z listy lub list sankcyjnych. 

Dlatego też wraz z Prelegentami z kancelarii DZP zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w poniższym wydarzeniu, które wyjaśni wszystkie wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów w/w ustawy.

Baner2_sanckje

SZCZEGÓŁY SPOTKANIA

wtorek, 9.00 - 16.00

30.08.2022

wtorek, 9.00 – 16.00
On-line

formuła

On-line
970 zł/os.

Koszt

970 zł/os.

PRELEGENCI

Partner | Szefowa Zespołu Compliance

DR ANNA PARTYKA - OPIELA

Partner | Szefowa Zespołu Compliance
Counsel Praktyka Infrastruktury i Energii

dr Wojciech Hartung

Counsel Praktyka Infrastruktury i Energii
AML Manager | Zespół AML

Aneta Szmidt

AML Manager | Zespół AML
Associate | Zespół Comliance

Jakub Dydak

Associate | Zespół Comliance
Kancelaria DZP jest największą polską kancelarią prawniczą. Od 1993 roku eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki. Kancelaria zatrudnia 190 ekspertów z różnych specjalizacji. 9 praktyk i 40 specjalizacji | Biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Liczne rekomendacje i wysoka pozycja w międzynarodowych rankingach. Ponad 90 krajów w sieci relacji biznesowych AGENDA WYDARZENIA Godziny trwania szkolenia: 9.00 - 16.00  (w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy). 
Kancelaria DZP jest największą polską kancelarią prawniczą. Od 1993 roku eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki. Kancelaria zatrudnia 190 ekspertów z różnych specjalizacji. 9 praktyk i 40 specjalizacji | Biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Liczne rekomendacje i wysoka pozycja w międzynarodowych rankingach. Ponad 90 krajów w sieci relacji biznesowych AGENDA WYDARZENIA Godziny trwania szkolenia: 9.00 – 16.00  (w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy). 

Szkolenie odpowie uczestnikom na m.in. takie pytania jak:

 1. Jakim sankcjom mogę podlegać? – międzynarodowe reżimy sankcyjne i ich zastosowanie.

 2. Kto nakłada sankcje? – sposoby nakładania sankcji i właściwe organy w poszczególnych reżimach sankcyjnych.

 3. Czym są sankcje międzynarodowe? – cel i rodzaje sankcji międzynarodowych.

 4. Kogo obejmują sankcje? – zakres sankcji podmiotowych – kontrola i własność.

 5. Czyją obecność na listach sankcyjnych należy sprawdzać? – sposoby weryfikacji kontrahentów.

 1. Zakres sankcji przedmiotowych – zakazy importu i eksportu z uwzględnieniem specyfiki branży energetycznej.

 2. Wpływ zakazu importu surowców energetycznych na przerwanie łańcucha dostaw – jak reaguje branża?

 3. Co mi grozi? – kary za złamanie sankcji i ryzyka z tym związane.

 4. Jak się zabezpieczyć? – sposoby mitygacji ryzyka.

 5. Jak reaguje Rosja i Białoruś? – kontrsankcje i ich wpływ na działalność przedsiębiorców

 6. Reżimy sankcyjne a zamówienia publiczne – perspektywa zamawiającego i wykonawcy


Wsparcie Medialne wydarzenia (Patroni Medialni)

wysokienapiecie.pl

wysokienapiecie.pl

WWW.TERAZ-SRODOWISKO.PL

WWW.TERAZ-SRODOWISKO.PL

www.chemiaibiznes.com.pl

www.chemiaibiznes.com.pl

WWW.zielonagospodarka.PL

WWW.zielonagospodarka.PL

WWW.gospodarkamorska.pl

WWW.gospodarkamorska.pl

 

Więcej o szkoleniu…

Szeroki zakres sankcji międzynarodowych nakładanych na Rosję i Białoruś sprawia, że obecnie jest to temat, na który musi zwracać uwagę każdy przedsiębiorca. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców działających w branży energetycznej z kilku przyczyn:

Dlaczego temat jest interesujący dla branży energetycznej i przemysłowej?

Szeroki zakres sankcji międzynarodowych nakładanych na Rosję i Białoruś sprawia, że obecnie jest to temat, na który musi zwracać uwagę każdy przedsiębiorca. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców działających w branży energetycznej z kilku przyczyn:

1. zakazami importu oraz eksportu obejmowane są surowce energetyczne

2. energetyka i przemysł są jednymi z najistotniejszych gałęzi rosyjskiej gospodarki, co wymusza na przedsiębiorcach działających w tej branży szczegółową weryfikację swoich kontrahentów pod kątem ich obecności na listach sankcyjnych, 

3. przepisy sankcyjne mogą w istotny sposób wpływać na łańcuchy dostaw w energetyce, co w szczególny sposób wpływa na realizację inwestycji infrastrukturalnych, 

4. wykluczenie wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich, a także konieczność rozwiązywania już zawartych umów może być konsekwencją objęcia sankcjami uczestników rynku zamówień publicznych.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

CZŁONKOWIE ZARZĄDU – jak zabezpieczyć przedsiębiorstwo i pracowników przed odpowiedzialnością? 

DZIAŁY ZAKUPOWE – jak weryfikować produkt kontrachentów pod kątem sankcji?

DZIAŁY HANDLOWE – jak weryfikować klientów?

DZIAŁY PRAWNE I COMPLIANCE – jak tworzyć wewnętrzne procedury i zabezpieczyć ryzyka?

DZIAŁY FINANSOWE – Jakich płatności nie dokonywać?

Naruszenie zakazów określonych w przepisach sankcyjnych obwarowane jest surowymi karami. W zależności od rodzaju naruszonych sankcji unijnych lub polskich może to być kara finansowa dla spółki do 20 000 000 zł lub kara pozbawienia wolności od lat 3 dla osoby odpowiedzialnej za zawarcie transakcji, która narusza określone zakazy. Osobne systemy karania za naruszenie sankcji wprowadzają także inne reżimy sankcyjne, takie jak wynikające z ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Istnieją przypadki, w których do przestrzegania przepisów sankcyjnych innych niż polskie i unijne będą zobowiązani także przedsiębiorcy w Polsce.

Co grozi za naruszenie przepisów?

Naruszenie zakazów określonych w przepisach sankcyjnych obwarowane jest surowymi karami. W zależności od rodzaju naruszonych sankcji unijnych lub polskich może to być kara finansowa dla spółki do 20 000 000 zł lub kara pozbawienia wolności od lat 3 dla osoby odpowiedzialnej za zawarcie transakcji, która narusza określone zakazy. Osobne systemy karania za naruszenie sankcji wprowadzają także inne reżimy sankcyjne, takie jak wynikające z ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Istnieją przypadki, w których do przestrzegania przepisów sankcyjnych innych niż polskie i unijne będą zobowiązani także przedsiębiorcy w Polsce.
Problematyka sankcji międzynarodowych jest skomplikowana i wielopłaszczyznowa, wobec czego proces zabezpieczenia ryzyk związanych z sankcjami wymaga solidnego przygotowania merytorycznego. Fakt, że spółka nie posiada kontrahentów z Rosji i Białorusi oraz nie prowadzi wymiany handlowej z tymi krajami nie sprawia, że może ona pozostawić ten temat niezagospodarowany. Obecnie każdy przedsiębiorca powinien podjąć działania organizacyjne adekwatne do rodzaju i skali swojej działalności. Poziom ryzyka dla przedsiębiorców działających w branży energetycznej i przemysłowej jest zdecydowanie wyższy od przeciętnego.

Jak się zabezpieczyć?

Problematyka sankcji międzynarodowych jest skomplikowana i wielopłaszczyznowa, wobec czego proces zabezpieczenia ryzyk związanych z sankcjami wymaga solidnego przygotowania merytorycznego. Fakt, że spółka nie posiada kontrahentów z Rosji i Białorusi oraz nie prowadzi wymiany handlowej z tymi krajami nie sprawia, że może ona pozostawić ten temat niezagospodarowany. Obecnie każdy przedsiębiorca powinien podjąć działania organizacyjne adekwatne do rodzaju i skali swojej działalności. Poziom ryzyka dla przedsiębiorców działających w branży energetycznej i przemysłowej jest zdecydowanie wyższy od przeciętnego.
Eksperci kancelarii DZP kompleksowo wspierają swoich klientów w zakresie sankcji międzynarodowych. Przygotowują analizy ryzyka, wdrażają wewnętrzne rozwiązania organizacyjne zmniejszające ryzyko naruszenia przepisów sankcyjnych oraz odpowiadają na bieżące pytania dotyczące interpretacji przepisów sankcyjnych. Podczas spotkania opowiedzą jakie ryzyka są charakterystyczne dla branży energetycznej oraz podzielą się praktycznymi wskazówkami jak się przed nimi zabezpieczyć.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Eksperci kancelarii DZP kompleksowo wspierają swoich klientów w zakresie sankcji międzynarodowych. Przygotowują analizy ryzyka, wdrażają wewnętrzne rozwiązania organizacyjne zmniejszające ryzyko naruszenia przepisów sankcyjnych oraz odpowiadają na bieżące pytania dotyczące interpretacji przepisów sankcyjnych. Podczas spotkania opowiedzą jakie ryzyka są charakterystyczne dla branży energetycznej oraz podzielą się praktycznymi wskazówkami jak się przed nimi zabezpieczyć.
Cena za udział w szkoleniu wynosi 970 złotych netto za zgłoszenie jednego uczestnika/jedno stanowisko.

Koszt

Cena za udział w szkoleniu wynosi 970 złotych netto za zgłoszenie jednego uczestnika/jedno stanowisko.

Kim będą prelegenci?

dr Anna Partyka-Opiela Partner | Szefowa Zespołu Compliance 

Anna jest doktorem prawa, szefową zespołu compliance kancelarii DZP. Świadczy bieżące doradztwo z zakresu zapobiegania korupcji i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw.

dr Wojciech Hartung Counsel | Praktyka Infrastruktury i Energii

Wojciech od 20 lat specjalizuje się w zamówieniach publicznych, koncesjach i PPP, a także powiązanymi z nimi aspektami prawa konkurencji, w tym dotyczącymi zmów przetargowych. Doradza w obszarach energetyki, infrastruktury publicznej oraz gospodarki komunalnej zarówno przedsiębiorcom prywatnym, w tym podmiotom zagranicznym, zamawiającym sektorowym, jak również stronie publicznej.

Aneta Szmidt AML Manager | Zespół AML 

Aneta w DZP pełni funkcję oficera AML/CFT. Posiada międzynarodowy certyfikat z zakresu AML – CAMS. Jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Certyfikowanych Specjalistów ds. AML w Polsce (ACAMS Poland), powstałego w 2018 r. Aneta specjalizuje się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (weryfikacji i identyfikacji klientów oraz monitoringu transakcji), audycie procesu AML, opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń.

Jakub Dydak Associate | Zespół Comliance 

Jakub kompleksowo doradza w zakresie sankcji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem środków ograniczających wynikających z prawa Unii Europejskiej. Przeprowadza analizy ryzyka ekspozycji sankcyjnej oraz przygotowuje narzędzia compliance mitygujące ryzyko wynikające z przepisów sankcyjnych Posiada certyfikat Approved AML Compliance Officer wydany przez Instytut Compliance


Kontakt do Opiekunki wydarzenia

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights