Skip to content
SPWWW (1)

Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z kolejną odsłoną jesiennej edycji, stacjonarnegopraktycznego warsztatu  dotyczącego zagadnień i problematyki związanej ze służebnością przesyłu:

„Służebność przesyłu. Najnowsze orzecznictwo, praktyczne omówienie problemów przedsiębiorstw oraz najważniejsze zagadnienia reformy systemu planowania przestrzennego”. 

Jesienna edycja oprócz skupienia się na zagadnieniach opartych na najnowszej linii orzecznictwa (z ostatnich miesięcy) i poprawnej interpretacji stosowania przepisów, będzie oparta na praktyce oraz nowościach m.in. nowym rozporządzeniu w sprawie wyceny w zakresie dotyczącym urządzeń przesyłowych.

Dodatkowo drugiego dnia szkolenia  przygotowaliśmy dla Państwa praktyczny blok podczas którego nasi prelegenci omówią Państwa problemy związane z tematyką służebności. Mają Państwo możliwość przesłania do nas najpóźniej do 22 września problematyczne kazusy, które zostaną przeanalizowane i omówione przez prelegentów w trakcie szkolenia, w formule case study. Czas w drugim dniu pozwala prelegentom na omówienie  maksymalnie 10 problemów. W sytuacji dużego zainteresowania liczy się kolejność nadesłania pytania/maila. Chciałabym podkreślić, że podczas omawiania kazusów, nie będę wskazywane nazwy firmy i lokalizacje.

Z racji stacjonarnego charakteru wydarzenia liczba miejsc została ograniczona. Decyduje zatem kolejność zgłoszeń.

Szczegóły wydarzenia:

12-13.10.2023

TERMIN

12-13.10.2023
Stacjonarnie, Wisła

formuła

Stacjonarnie, Wisła
od 2170 zł netto bez noclegu; 2470 lub 2570 z noclegiem

Koszt

od 2170 zł netto bez noclegu; 2470 lub 2570 z noclegiem

Prelegenci:

MEC. PIOTR ZAMROCH

MEC. PIOTR ZAMROCH

swlogo4
MEC. IWO FISZ

MEC. IWO FISZ

swlogo4

 Podczas pierwszego dnia omówimy:

 • Nowe rozporządzenie w sprawie wyceny – zasady dotyczące określania wartości służebności przesyłu

 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 24.02.2023 r. w sprawie III CZP 108/22

 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.06.2023 r. w sprawie SK 42/21 – odszkodowanie za ograniczenie własności na potrzeby urządzeń przesyłowych mocą decyzji administracyjnej

 • Oferta ustanowienia służebności przesyłu a uznanie roszczenia, które może przerwać bieg zasiedzenia służebności.

 • Strefy ochronne gazociągów i linii wysokich napięć a pasy służebności przesyłu – stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w orzeczeniach z 2022 i 2023 r

 • Treść służebności przesyłu nabytej przez zasiedzenie, a uprawnienia faktycznie wykonywane na nieruchomości – ważne dla praktyki stanowisko Sądu Najwyższego.

 • Zmiany w postrzeganiu zakresu inwestycji, które mogą uzasadniać ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

 • Ewolucja podejścia do roli inwestora w rokowaniach i zakresu propozycji przedstawianych właścicielowi

 • Egzekucja dostępu do nieruchomości na podstawie decyzji wywłaszczeniowych dla potrzeb urządzeń przesyłowych

 • Rokowania w przypadku nieruchomości o złożonej strukturze własnościowej

Drugiego dnia skupimy się na:

 • Przypadkach przekazanych przez uczestników i wspólna praca nad kluczowymi zagadnieniami – część praktyczna

 • Zmianach w zakresie aktów planistycznych – rodzaje, charakterystyka i tryb tworzenia

 • Gminnych standardach urbanistycznych, gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej

 • Nowych regulacjach w zakresie procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej i decyzji o warunkach zabudowy

 • Zmiany zasad wydawania warunków zabudowy; termin ważności decyzji o warunkach zabudowy

 • Zmiany w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Zmiany w zakresie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 

Jak co roku przedstawiane spotkanie zgromadzi przedstawicieli z sektora:

 • elektroenergetycznego,
 • ciepłowniczego,
 • komunalnego,
 • wodno-kanalizacyjnego,
 • telekomunikacyjnego i przedsiębiorstw zajmujących się infrastrukturą sieciową

 

Wydarzenie skierowane jest dla pracowników z takich działów jak:

 • zarządzania i rozwoju sieciami,
 • terenowo-prawnegomajątku sieciowego,
 • prawnegoeksploatacji,
 • przesyłutechnicznego,
 • inwestycjiremontów,
 • administracji oraz nieruchomości
 • oraz wszystkich zainteresowanych przedstawianą tematyką warsztatu 

Koszt szkolenia to:

 • 2170 zł netto za szkolenie bez noclegu 
 • 2470 zł netto za szkolenie i nocleg w  pokoju 2 os.*
 • 2570 zł netto za szkolenie i nocleg w pokoju 1 os.*
  Uwaga: dla zgłoszeń po 22.09.2022 + 200 zł netto!!!

 Prelegenci

 • Mecenas Piotr Zamroch

Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawnych i ekonomicznych aspektach inwestycji przesyłowych. Od lat doradza wytwórcom energii oraz operatorom sieci we wszystkich branżach energetyki i w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Analizuje problemy prawne wieloaspektowo, dzięki czemu jego wiedza i doświadczenie są wykorzystywane do budowania strategii postępowania i wewnętrznych procedur w spółkach przesyłowych. W ten sposób oszczędza czas i pieniądze swoim Klientom.

 • Mecenas Iwo Fisz

Codziennie zajmuje się praktyką związaną głównie problematyką urządzeń przesyłowych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami i dostępem do informacji publicznej. Posiada duże doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Problematykę prawa administracyjnego poznał również z punktu widzenia organu administracji. W latach 2013-2017 pełnił rolę członka pozaetatowego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa administracyjnego dla przedsiębiorców i urzędników. Praktykę łączy z zainteresowaniami naukowymi. Jest autorem artykułów dotyczących prawa i postępowania administracyjnego, a obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu postępowania administracyjnego. Posiada także uprawnienia mediatora.

pozdrawiam 

Edyta Cekała

Kopia SPWWW

Kontakt z organizatorem

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights