Skip to content
IDEN_BAN (3)
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszam na kolejną edycję szkolenia “Służebność przesyłu. Najnowsze orzecznictwo, praktyczne omówienie problemów przedsiębiorstw oraz najważniejsze zagadnienia reformy systemu planowania przestrzennego”, które odbędzie się 6 i 7 grudnia 2023 r. tym razem online.
 

Szczegóły wydarzenia:

6-7.12.2023

TERMIN

6-7.12.2023
online

formuła

online
1770 zł netto/os

Koszt

1770 zł netto/os

Prelegenci:

MEC. PIOTR ZAMROCH

MEC. PIOTR ZAMROCH

swlogo4
MEC. IWO FISZ

MEC. IWO FISZ

swlogo4
Podczas pierwszego dnia omówimy:
 • Nowe rozporządzenie w sprawie wyceny – zasady dotyczące określania wartości służebności przesyłu
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 24.02.2023 r. w sprawie III CZP 108/22
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.06.2023 r. w sprawie SK 42/21 – odszkodowanie za ograniczenie własności na potrzeby urządzeń przesyłowych mocą decyzji administracyjnej
 • Oferta ustanowienia służebności przesyłu a uznanie roszczenia, które może przerwać bieg zasiedzenia służebności.
 • Strefy ochronne gazociągów i linii wysokich napięć a pasy służebności przesyłu – stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w orzeczeniach z 2022 i 2023 r
 • Treść służebności przesyłu nabytej przez zasiedzenie, a uprawnienia faktycznie wykonywane na nieruchomości – ważne dla praktyki stanowisko Sądu Najwyższego.
 • Zmiany w postrzeganiu zakresu inwestycji, które mogą uzasadniać ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
 • Ewolucja podejścia do roli inwestora w rokowaniach i zakresu propozycji przedstawianych właścicielowi
 • Egzekucja dostępu do nieruchomości na podstawie decyzji wywłaszczeniowych dla potrzeb urządzeń przesyłowych
 • Rokowania w przypadku nieruchomości o złożonej strukturze własnościowej
Drugiego dnia skupimy się na:
 • Przypadkach przekazanych przez uczestników i wspólna praca nad kluczowymi zagadnieniami – część praktyczna
 • Zmianach w zakresie aktów planistycznych – rodzaje, charakterystyka i tryb tworzenia
 • Gminnych standardach urbanistycznych, gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej
 • Nowych regulacjach w zakresie procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej i decyzji o warunkach zabudowy
 • Zmiany zasad wydawania warunków zabudowy; termin ważności decyzji o warunkach zabudowy
 • Zmiany w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Zmiany w zakresie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 

Jak co roku przedstawiane spotkanie zgromadzi przedstawicieli z sektora:

 • elektroenergetycznego,
 • ciepłowniczego,
 • komunalnego,
 • wodno-kanalizacyjnego,
 • telekomunikacyjnego i przedsiębiorstw zajmujących się infrastrukturą sieciową

 

Wydarzenie skierowane jest dla pracowników z takich działów jak:

 • zarządzania i rozwoju sieciami,
 • terenowo-prawnegomajątku sieciowego,
 • prawnegoeksploatacji,
 • przesyłutechnicznego,
 • inwestycjiremontów,
 • administracji oraz nieruchomości
 • oraz wszystkich zainteresowanych przedstawianą tematyką warsztatu 
Koszt szkolenia to:
  • 1770 zł netto dla zgłoszeń wysłanych do 22.11 
  • 1970 zł netto obowiązuje od 23.11 

 Prelegenci

 • Mecenas Piotr Zamroch

Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawnych i ekonomicznych aspektach inwestycji przesyłowych. Od lat doradza wytwórcom energii oraz operatorom sieci we wszystkich branżach energetyki i w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Analizuje problemy prawne wieloaspektowo, dzięki czemu jego wiedza i doświadczenie są wykorzystywane do budowania strategii postępowania i wewnętrznych procedur w spółkach przesyłowych. W ten sposób oszczędza czas i pieniądze swoim Klientom.

 • Mecenas Iwo Fisz

Codziennie zajmuje się praktyką związaną głównie problematyką urządzeń przesyłowych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami i dostępem do informacji publicznej. Posiada duże doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Problematykę prawa administracyjnego poznał również z punktu widzenia organu administracji. W latach 2013-2017 pełnił rolę członka pozaetatowego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa administracyjnego dla przedsiębiorców i urzędników. Praktykę łączy z zainteresowaniami naukowymi. Jest autorem artykułów dotyczących prawa i postępowania administracyjnego, a obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu postępowania administracyjnego. Posiada także uprawnienia mediatora.

Kontakt z organizatorem

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights