Skip to content
Sluzebnosc (3)
Szanowni Państwo,
 
zapraszam serdecznie na kolejną edycję spotkania związanego ze służebnością przesyłu. W tym roku, w dniach 13 i 14 czerwca, przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty w formule hybrydowej. Mają Państwo możliwość udziału w szkoleniu online lub stacjonarnie w Wiśle. Praktyczne warsztaty związane są ze zmianami jakie pojawiły się w ostatnim czasie m.in. z uwagi na nowe orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych, czy stale występujących problemów w przygotowaniu, wykonywaniu czy przy prowadzeniu dokumentacji inwestycji sieciowych. Proponowane wydarzenie omówi także odszkodowania za ograniczenie prawa własności, również pojawi się panel dyskusyjny dotyczący standaryzacji postępowania operatorów sieci w odpowiedzi na wpływające roszczenia właścicieli nieruchomości. 

Szczegóły wydarzenia:

13-14.06.2026

TERMIN

13-14.06.2026
Wisła i online

FORMUŁA HYBRYDOWA

Wisła i online
Wisła od 2270 zł netto/os Online 1870 zł netto/os

Koszt

Wisła od 2270 zł netto/os Online 1870 zł netto/os

Prelegenci:

MEC. PIOTR ZAMROCH

MEC. PIOTR ZAMROCH

swlogo4
MEC. IWO FISZ

MEC. IWO FISZ

swlogo4

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem przedstawiane kierunki orzecznicze zostaną opatrzone praktycznym komentarzem, z odwołaniem do konkretnych przepisów i problemów pojawiających w się w codziennej praktyce funkcjonowania przedsiębiorców przesyłowych.

Pierwszego dnia szkolenia omówimy m.in. 
 • Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach przesyłowych
 • Najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach przesyłowych
 • Praktyczne podejście do wykorzystania istnienia ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości niezwiązanych z urządzeniami przesyłowymi w procesie negocjowania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz w zarzutach do opinii biegłych 
 • Odszkodowania za ograniczenie prawa własności 
 • Znaczenie nowego rozporządzenia i aktualizacji standardu przesyłowego w aspekcie potwierdzenia aktualności operatu po 12 miesiącach.
 • Prawo do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie mocą dawnych decyzji administracyjnych: spadkobiercy i nabywcy nieruchomości na innej podstawie prawnej

Drugiego dnia szkolenia omówimy m.in.:

 • Plany ogólne – nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 • Ochronę służebności przesyłu i drogi koniecznej – powództwa konfesoryjne 
 • Znaczenie prawne zakazów i nakazów w sentencjach postanowień o ustanowieniu służebności przesyłu
 • Obrona przed powództwami negatoryjnymi 
 • Przykłady roszczeń i rozstrzygnięć
 • Udostępnienie informacji publicznej 
 • Zaskarżanie braku udostępnienia informacji przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • Standaryzację postępowania operatorów sieci w odpowiedzi na wpływające roszczenia właścicieli nieruchomości


Jak co roku przedstawiane spotkanie zgromadzi przedstawicieli z sektora:

 • elektroenergetycznego,
 • ciepłowniczego,
 • komunalnego,
 • wodno-kanalizacyjnego,
 • telekomunikacyjnego i przedsiębiorstw zajmujących się infrastrukturą sieciową

 

Wydarzenie skierowane jest dla pracowników z takich działów jak:

 • zarządzania i rozwoju sieciami,
 • terenowo-prawnegomajątku sieciowego,
 • prawnegoeksploatacji,
 • przesyłutechnicznego,
 • inwestycjiremontów,
 • administracji oraz nieruchomości
 • oraz wszystkich zainteresowanych przedstawianą tematyką warsztatu 

 Prelegenci

 • Mecenas Piotr Zamroch

Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawnych i ekonomicznych aspektach inwestycji przesyłowych. Od lat doradza wytwórcom energii oraz operatorom sieci we wszystkich branżach energetyki i w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Analizuje problemy prawne wieloaspektowo, dzięki czemu jego wiedza i doświadczenie są wykorzystywane do budowania strategii postępowania i wewnętrznych procedur w spółkach przesyłowych. W ten sposób oszczędza czas i pieniądze swoim Klientom.

 • Mecenas Iwo Fisz

Codziennie zajmuje się praktyką związaną głównie problematyką urządzeń przesyłowych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami i dostępem do informacji publicznej. Posiada duże doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Problematykę prawa administracyjnego poznał również z punktu widzenia organu administracji. W latach 2013-2017 pełnił rolę członka pozaetatowego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa administracyjnego dla przedsiębiorców i urzędników. Praktykę łączy z zainteresowaniami naukowymi. Jest autorem artykułów dotyczących prawa i postępowania administracyjnego, a obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu postępowania administracyjnego. Posiada także uprawnienia mediatora.

Informacje organizacyjne:

Przez udział jednej osoby w 2-dniowym szkoleniu rozumie się możliwość uczestniczenia w 2 dniach szkolenia, korzystania z oferty gastronomicznej podczas trwania wydarzenia (2 dni), oraz udział w kolacji organizowanej wieczorem, dnia 13.06.2024. Formularz zgłoszeniowy obejmuje uprawnienie do uczestnictwa w 2 dniach szkolenia i w kolacji koleżeńskiej. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania szkolenia. Więcej szczegółów w karcie zgłoszenia Wisła.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43


Koszt szkolenia to:

 – stacjonarnie:

 • 2270 zł netto za szkolenie bez noclegu 
 • 2570 zł netto za szkolenie i nocleg w  pokoju 2 os.*
 • 2670 zł netto za szkolenie i nocleg w pokoju 1 os.*
  Uwaga: dla zgłoszeń wysłanych od 28.05.2022 + 200 zł netto!!!

 – online:

 • 1870 zł netto do 27 maja 
 • 2070 zł netto od 28 maja 


Kontakt z organizatorem

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights