Skip to content
sin (1)
Dzień dobry,

serdecznie zapraszam do zapoznania ze stacjonarnym i praktycznym warsztatem skupiającym się na nowościach w zakresie realizacji inwestycji sieci dystrybucyjnych.

Dnia 3 września weszła w życie nowelizacja ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Zmiany polegają na objęciu przepisami tej ustawy także sieci dystrybucyjnych. Ustawa zakłada także nadanie OSD możliwości korzystania z przepisów specustawy. Dotychczas mógł z nich korzystać tylko operator sieci przesyłowej.

 Uproszczone procedury w spec ustawie związane z realizacją inwestycji mają za zadanie skrócenie procesu uzyskiwania przez inwestorów stosownych pozwoleń. Łatwiejsze też będzie uzyskiwanie gruntów pod te inwestycje.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem przedstawimy Państwu jak stosować spec ustawę w praktyce od złożenia wniosku, otrzymania pozwolenia po realizację inwestycji.

Z racji stacjonarnego charakteru wydarzenia liczba miejsc została ograniczona. Decyduje zatem kolejność zgłoszeń.

Projekt bez nazwy (96)

Kontakt z organizatorem

Edyta Cekała

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Szczegóły wydarzenia:

23-24.11.2023

TERMIN

23-24.11.2023
Katowice, Centrum

FORMUŁA STACJONARNA

Katowice, Centrum
2070 zł netto za szkolenie bez noclegu 2370 zł netto/ 2470 zł netto za szkolenie z noclegiem

Koszt

2070 zł netto za szkolenie bez noclegu 2370 zł netto/ 2470 zł netto za szkolenie z noclegiem
PRELEGENCI

PRELEGENCI

MEC. PIOTR ZAMROCH

MEC. PIOTR ZAMROCH

MEC. IWO FISZ

MEC. IWO FISZ

MEC. jakub arczyński

MEC. jakub arczyński

Marek Rakoczy

Marek Rakoczy

Andrzej Starykiewicz

Andrzej Starykiewicz

 Podczas pierwszego dnia omówimy:

 • Założenia Specustawy energetycznej i jej ewolucja
 • Rozszerzenie stosowania specustawy przesyłowej na sieci dystrybucyjne 
  • inwestycje towarzyszące
   budowa nowych urządzeń (załącznik do specustawy)
  • remonty i przebudowy istniejących linii 110kV (rozporządzenie Rady Ministrów)
  • strategiczne inwestycje w zakresie sieci dystrybucyjnej
 • Stosowanie regulacji specustawy przesyłowej do inwestycji towarzyszących
 • Strategiczne inwestycje w zakresie sieci dystrybucyjnej 
  • zakres zastosowania do linii wysokich i średnich napięć,
  • wyłączenia i zmiany dot. sposobu prowadzenia postępowań
  • zmiany w zakresie postępowania odwoławczego i sądowo-administracyjnego
  • zmiany w zakresie stosowania przepisów k.p.a. i u.g.n
 • Lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (inwestycje towarzyszące)
 • Pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie na podstawie specustawy energetycznej
 • Decyzje uboczne w trybie specustawy
 • Obronę, zmianę i przenoszenie decyzji wydanych w trybie specustawy energetycznej
 • Zmiany w przepisach innych ustaw 
  • ustawa o gospodarce nieruchomościami
  • Prawo budowlane,
  • Prawo ochrony środowiska
  • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
   środowisko

Drugiego dnia skupimy się na:

 • Przepisach dotyczących urządzeń przesyłowych w nowym rozporządzeniu w sprawie wyceny, obowiązującym od 9 września 2023 r
 • Odszkodowaniach za ograniczenie własności mocą decyzji administracyjnej
  • daty istotne dla ustalenia stanu zagospodarowania nieruchomości
  • zmiana właściciela nieruchomości, a prawo do żądania ustalenia odszkodowania, problem cesji odszkodowania
  • problem przedawnienia roszczenia o ustalenie odszkodowania
 • Specyfice odszkodowania za ograniczenie własności na podstawie przepisów specustawy przesyłowej
  • rodzaje szkód podlegających rekompensacie
  • ustalenie stanu nieruchomości w sytuacji wydania decyzji o mieszanym charakterze – lokalizacyjnym i wywłaszczeniowym
  • odszkodowanie w przypadku przebudowy urządzeń oraz budowy urządzeń w zbliżeniu z funkcjonującymi urządzeniami przesyłowym
 • Specustawie przesyłowej w praktyce wykonawcy
  • zakres wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej na podstawie specustawy przesyłowej
  • trwałe i czasowe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – zasadność zastosowania w różnych wariantach inwestycyjnych,
  • realizacja inwestycji na podstawie specustawy przesyłowej
  • egzekucja prawa do wejścia na teren nieruchomości
 

Wydarzenie skierowane jest dla pracowników z takich działów jak:

 • zarządzania i rozwoju sieciami, dystrybucji, OSD, OSP
 • terenowo-prawnegomajątku sieciowego,
 • prawnegoeksploatacji,
 • przesyłutechnicznego,
 • inwestycjiremontów,
 • administracji oraz nieruchomości
 • oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są przedstawianą tematyką 
Projekt bez nazwy - 2023-10-17T170358.621

Koszt szkolenia to:

 • 2070 zł netto za szkolenie bez noclegu 
 • 2370 zł netto za szkolenie i nocleg w  pokoju 2 os.*
 • 2470 zł netto za szkolenie i nocleg w pokoju 1 os.*

Uwaga: dla zgłoszeń od 7.11.2022 + 200 zł netto!!!

Miejsce szkolenia:
Katowice – Centrum
 

 Prelegenci

FotoZamroch

Mecenas Piotr Zamroch 

Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawnych i ekonomicznych aspektach inwestycji przesyłowych. Od lat doradza wytwórcom energii oraz operatorom sieci we wszystkich branżach energetyki i w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Analizuje problemy prawne wieloaspektowo, dzięki czemu jego wiedza i doświadczenie są wykorzystywane do budowania strategii postępowania i wewnętrznych procedur w spółkach przesyłowych. W ten sposób oszczędza czas i pieniądze swoim Klientom.

Iwo_Fiszjpg

Mecenas Iwo Fisz

Codziennie zajmuje się praktyką związaną głównie problematyką urządzeń przesyłowych, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami i dostępem do informacji publicznej. Posiada duże doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
Problematykę prawa administracyjnego poznał również z punktu widzenia organu administracji. W latach 2013-2017 pełnił rolę członka pozaetatowego w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Toruniu. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa administracyjnego dla przedsiębiorców i urzędników. Praktykę łączy z zainteresowaniami naukowymi. Jest autorem artykułów dotyczących prawa i postępowania administracyjnego, a obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu postępowania administracyjnego. Posiada także uprawnienia mediatora.

p.Arczynski

Mecenas Jakub Arczyński

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 14 lat stały współpracownik kancelarii M. Krotoski – Adwokaci i Radcy Prawni sp. k. w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Redaktor portalu Prawo i Budowa.pl. Prelegent ogólnopolskich konferencji z zakresu prawa budowlanego oraz realizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości, zagospodarowaniem przestrzennym, prawem administracyjnym i prawem budowlanym. Od początku kariery zawodowej m.in. reprezentuje strony w sporach sądowych dotyczących ustanowienia służebności przesyłu oraz procedurach administracyjnych i sądowych związanych z realizacją inwestycji liniowych. Na co dzień zajmuje się również sporządzaniem opinii i analiz prawnych przepisów regulujących proces budowlany, ich zmian oraz wpływu na realizację inwestycji.

Marek Rakoczy

Marek Rakoczy 

Dyrektor Pionu Zarządzania Projektami Absolwent wydziału Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki w specjalności Elektroenergetyka na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Swoją karierę zawodową rozpoczął od funkcji inżyniera budowy, gdzie wiedza akademicka zdobyta podczas studiów została uzupełniona o praktykę zawodową. Potwierdzeniem tego stanu było uzyskanie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności elektrycznej. Aktualnie jako Dyrektor Pionu Zarządzania Projektami korzysta ze zdobytej praktyki zawodowej, wykształcenia akademickiego oraz podyplomowego, uzupełnionego kursami oraz szkoleniami w zakresie zarządzania projektami (m.in. certyfikat PRINCE2). Dzięki temu przez ostatnie lata z sukcesami podejmuje wyzwania związane z zarządzaniem najbardziej skomplikowanymi kontraktami realizowanymi przez PILE ELBUD.

p.Starykiewicz

Andrzej Starykiewicz 

Kierownik Działu Uzgodnień Formalno-Prawnych i Urbanistyki. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury. Jest architektem i urbanistą, który doświadczenie zdobywał w małopolskich biurach projektowych. Kompetencje uzupełnił studium podyplomowym w zakresie szacowania nieruchomości oraz udziałem w szkoleniach i konferencjach dotyczących pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości. Ze Spółką PILE ELBUD związany jest od roku 2014.

 

 

Kontakt z organizatorem

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights