Skip to content
Probobiorcy (1)

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy poniżej informację na temat szkolenia w Warszawie i online dla próbobiorców paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych oraz odpadów paleniskowych według norm PN i ISO.

 • Formuła: Warszawa i online
 • Termin: 25.01.2024
 • Prowadząca: dr hab. Leokadia Róg, prof. GIG-PIB (Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych GIG-PIB)
 • Szkolenie ma na celu przygotować Państwa lub uaktualnić Państwa wiedzę dotyczącą pobierania próbek różnego rodzaju paliw i odpadów paleniskowych w kontekście monitorowania i raportowania w systemie EU ETS  oraz dla celów handlowych.

    W przypadku tej edycji szkolenia szczególną uwagę poświęcimy m.in specyficznym aspektom związanym z pobieraniem próbek węgli importowanych i środowiskiem poboru prób. Dość istotną zmianą w tym obszarze jest wielkość prób, ze względu na często nietypowe oraz wcześniej niespotykane uziarnienie węgli sprowadzanych z różnych kierunków.

A także poboru próbek biomasy, paliw alternatywnych oraz paliw do instalacji TPO wokół której zmienia się obecnie wiele regulacji.

Podczas szkolenia szczegółowo omówimy:

 • najmniejszą masę próbki pierwotnej z uwzględnieniem uziarnienia węgli importowanych;
 • definicje obowiązujące w procesie pobierania próbek
 • najmniejszą liczbę próbek pierwotnych;
 • metody pobierania próbek pierwotnych z przenośników taśmowych, samochodów, wagonów  i zwałów;
 • przygotowanie próbki laboratoryjnej;
 • pakowanie próbek laboratoryjnych

Według norm dla:

 • węgla kamiennego PN-G-04502:2014-11, PN-ISO 18283:2008 oraz norm serii PN-ISO 13909
 • węgla brunatnego PN-G-04502:2014-11, PN-ISO 5069-1:2002 i PN-ISO 5069-2:2000
 • koksu i półkoksu według norm PN-C-06301:1998, PN-ISO 18283:2008 oraz norm serii PN-ISO 13909
 • biopaliw stałych według PN-EN 18135:2017-06 i PN-EN 14780:2017-07
 • stałych paliw wtórnych według  PN-EN ISO 21645:2021-09, PN-EN ISO 21646:2022-11
 • popiołów lotnych i żużli według BN-81/0623

Koszt szkolenia:

 • online: 1270 zł netto 
 • Warszawa 1370 zł netto

Dla osób zgłoszonych do 15 stycznia włącznie, dla zgłoszeń przesłanych po tym terminie koszt udziału w szkoleniu wzrasta o 200zł netto.

pozostaję do dyspozycji

Franciszek Kuszewski

Business Development Analyst
tel. 22 118 47 17
kom. 660 732 326
Franciszek.Kuszewski@dlaenergetyki.pl 

Verified by MonsterInsights