Skip to content
banTDC

Szanowni Państwo, 

zapraszamy na szkolenie “Taryfa dla ciepła w 2023 i 2024 r. – kalkulacja taryfy w dobie dynamicznych zmian rynkowych i prawnych“, które odbędzie się w Warszawie 27.11. Duże zmiany rynkowe i makroekonomiczne (m.in. spadek cen paliw i innych czynników cenotwórczych) spowodowały, że dużo uwagi poświęcimy między innymi zasadom i dobrym praktykom związanym z obroną cen i stawek. Omówimy także najnowsze zmiany w rozporządzeniu taryfowym (w tym te planowane) oraz podsumujemy i postaramy się rozwiązać najważniejsze problemy związane z systemami rekompensat i wyrównań.

Szczegóły organizacyjne:

  • Szkolenia poprowadzi Pan Stanisław Karnowski
  • Termin: 27.11.2023
  • Formuła hybrydowa – w Warszawie oraz online

Podczas szkolenia omówimy między innymi:

🟣 “Obrona” cen i stawek w 2023 i 2024 roku i możliwości formalne związane z wydłużeniem obecnych cen i stawek

🟣 System wyrównań i rekompensat – podsumowanie; obowiązek zwrotu nadwyżki, a koszt uzasadniony

🟣 Zmiany w rozporządzeniu taryfowym (również projekty rozporządzenia)

🟣 Zwrot z zaangazowanego kapitału

Dokładny program szkolenia oraz karty zgłoszenia znajdują się w załączniku.

Ostatnie miesiące obfitowały w znaczące zmiany w obszarze sporządzania taryf dla ciepła:

  • zmiany dotyczące sporządzania taryf dla jednostek kogeneracyjnych
  • instytucja minimalnego przychodu
  • projekty zmian rozporządzeń taryfowych
  • koszty finansowe i możliwość ujęcia ich w taryfach
  • i wiele innych

Podczas szkolenia będziemy również mogli poświęcić czas na rozwiązanie Państwa indywidualnych problemów i konsultacje.

PARTNER WYDARZENIA

UNISOFT Sp. z o.o. to polski producent Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT wspomagaUnisoftjącego zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym, istniejący od 1986 roku. ✔️ Firma Dostarcza specjalistyczne moduły billingowe, ERP, GIS, WORKFLOW, a także rozwiązania klasy Business Intelligence (BI) w ramach jednego, zintegrowanego systemu. ✔️ Dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z modułów oprogramowania dostępne są natychmiast dla pozostałych – zwiększając tym samym szybkość i efektywność pracy, szczególnie w procesie opracowywania taryf dla ciepła. ✔️ W systemie dostępny jest moduł Kalkulacji Taryf, wspomagający przygotowanie wniosków, w którym definiowane są reguły automatycznego pozyskiwania niezbędnych danych, a także tworzone i udostępniane uprawnionym użytkownikom arkusze z kalkulacjami. ✔️ Atutem firmy jest duża liczba użytkowników systemu oraz wysoki poziom wsparcia realizowanego poprzez sieć 16 oddziałów firmy na terenie całego kraju. Klienci po okresie wdrożenia objęci są opieką serwisową zapewniającą dostęp do pomocy technicznej oraz aktualizacji systemu. ✔️ Eksperci firmy Unisoft, Pani Bożena Szymańska oraz Pan Wojciech Staniak, podczas spotkania przedstawią specjalistyczne rozwiązania dedykowane przedsiębiorstwom ciepłowniczym w Zintegrowanym Systemie Informatycznym ZSI Unisoft. Rozwiązanie to w znaczący sposób ułatwia i przyśpiesza procesowanie bardzo wielu operacji, z którymi na co dzień mają Państwo do czynienia.

UNISOFT_logo_RGB_z_polem_ochronnym


Wykładowca

Stanisław Karnowski  – absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001 – 2006 specjalista ds. taryf w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku. Obecnie Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy spółki ciepłowniczej  z kapitałem zagranicznym odpowiedzialny między innymi za proces taryfikacji w kilku ciepłowniach. W ramach świadczonych usług doradczych opracował kilkadziesiąt taryf oraz zmian taryf dla ciepła dla kilkunastu przedsiębiorstw ciepłowniczych, uwzględniając w tym największe przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Autor publikacji z zakresu procesu taryfikacji i systemu regulacji. Trener z zakresu finansów i zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji

Justyna Dmowska
tel. 22 118 47 17
 tel. kom. 600 694 220
Verified by MonsterInsights