Skip to content
Kopia – sin (1)
Szanowni Państwo,
 
w związku z nowelizacją Prawa energetycznego (UC74), która wprowadza bardzo znaczące zmiany w obszarze umów serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu pt. „Taryfy dynamiczne – umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy kompleksowe oraz ostatnie zmiany dotyczące relacji sprzedawcy energii elektrycznej z odbiorcą końcowym.”
 
Nowelizacja Prawa energetycznego wprowadza wiele zmian na rynku energii. Chodzi między innymi o nowe prawa i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych oraz przedsiębiorstw przemysłowych, które zakupują lub/i sprzedają energię elektryczną 
 
Nowe przepisy wprowadzają zmiany w  obowiązujących umowach sprzedaży i umowach kompleksowych:
 • nowe zasady korespondencji pomiędzy uczestnikami rynku
 • zmiany dotyczące nakładanych kar i odszkodowań za wypowiedzenie umowy
 • nowe regulacje dotyczące zmiany sprzedawcy oraz sprzedaży rezerwowej

Wielkimi krokami zbliża się rewolucja czyli taryfy dynamiczne czyli nowy sposób naliczania opłat za energię elektryczną, która uwzględnia zmienność cen energii na rynku hurtowym. Zmiana prawa energetycznego nakłada na sprzedawców obowiązek oferowania taryf dynamicznych wszystkim odbiorcom. Aby to było możliwe, trzeba jednak spełnić pewne wymagania techniczne. Odbiorca musi mieć zainstalowany licznik inteligentny, który pozwoli mu na sprawdzanie, ile energii zużywa w różnych godzinach dnia.

Skupimy się na ważnych informacjach dotyczących umów dynamicznych:

 • regulacji przewidzianej w ustawie
 • terminach wdrożenia
 • zakresie obowiązku sprzedaży na podstawie umowy z ceną dynamiczną
 • potencjalnym wpływie na rynek detaliczny i przewidywane funkcjonowanie tych umów w praktyce
Szkolenie ma na celu przedstawienie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące nowych obowiązków oraz możliwości uczestników rynku energii.
19.03.2024

TERMIN

19.03.2024
On-line

FORMUŁA ONLINE

On-line
1370 zł netto/os. 

Koszt

1370 zł netto/os. 

Szczegóły wydarzenia:

 Podczas szkolenia omówimy między innymi:

 • Umowy zawierane przez sprzedawcę na detalicznym rynku energii (umowa sprzedaży i umowa kompleksowa)
  • różnice pomiędzy umowami
  • wpływ IRiESD i generalnych umów dystrybucyjnych na treść umów
  • wymagane postanowienia umów w tym różnice pomiędzy umowami zawieranymi z
   •  odbiorcami w gospodarstwach domowych
   •  a umowami zawieranymi z pozostałymi rodzajami odbiorców końcowych
  • regulacje ochronne dotyczące odbiorcy końcowego
  • zasady wstrzymywania dostarczania energii elektrycznej odbiorcy końcowemu
  • rozpatrywanie zgłoszeń i reklamacji odbiorców końcowych przez sprzedawcę energii elektrycznej
  • konsekwencje niedochowania terminu na rozpatrzenie
 • Ostatnie zmiany przepisów dotyczące umów zawieranych przez sprzedawcę z odbiorcami końcowymi oraz relacji między nimi
  • nowe zasady korespondencji pomiędzy uczestnikami rynku
  • zmiany dotyczące nakładanych kar i odszkodowań za wypowiedzenie umowy
  • nowe regulacje dotyczące zmiany sprzedawcy oraz sprzedaży rezerwowej
 • Umowy z ceną dynamiczną
  • regulacja przewidziana w ustawie
  • terminy wdrożenia
  • zakres obowiązku sprzedaży na podstawie umowy z ceną dynamiczną
  • potencjalny wpływ na rynek detaliczny i przewidywane funkcjonowanie tych umów w praktyce
 • Porównywarka ofert:
  • terminy wdrożenia
  • zawartość
  • zakres obowiązku sprzedaży na podstawie umowy z ceną dynamiczną
  • zasady zasilania porównywarki przez sprzedawcę energii elektrycznej
 

Informacje organizacyjne: 

Koszt szkolenia: 1370 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko) w przypadku wysłania zgłoszenia do 7.03.2024 włącznie. Po tym terminie cena rośnie o 200 zł netto.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Zapraszamy do kontaktu

Edyta Cekała

Merytoryka, współpraca, informacje o szkoleniu

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Verified by MonsterInsights