Skip to content
oze_baner (9)
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szkoleniem hybrydowym poświęconym noweli ustawy UC148 oraz nowym rozporządzeniom.

W reakcji państwa na wzrost cen energii elektrycznej, stanowiący efekt kryzysu energetycznego, w celu ochrony wskazanych grup odbiorców przed nadmiernymi cenami energii elektrycznej, do polskiego porządku prawnego, wprowadzono ustawy mające obniżyć koszty ponoszone przed odbiorców oraz ograniczyć nadmierne zyski przedsiębiorstw energetycznych. Pomimo zbliżającego się końca obowiązywania przewidzianych w ustawach rozwiązań, ustawodawca znowelizował ustawy. Szkolenie ma na celu przybliżenie zmian oraz przeanalizowanie ich skutków.

W drugiej części szkolenia skupimy się na nowelizacji rozporządzenia taryfowego, które wprowadza m.in

 • obowiązek sprzedawców do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń z odbiorcami w gospodarstwach domowych wynagrodzenia aktywnościowe i efektywnościowe podstawy odbiorców energii elektrycznej 
 • premie za oszczędzanie energii eklektycznej, wyrażanie zgody na otrzymywanie zgody marketingowej, czy otrzymywanie faktur VAT w formie elektrycznej, czy bycie prosumentem
 • obowiązek sprzedawcy do jasnego informowania o zmianach w rozliczeniach
Szczegóły szkolenia: 
24.10.2023

TERMIN

24.10.2023
ONLINE

FORMUŁA

ONLINE
1270 zł netto/os.

Koszt

1270 zł netto/os.

Prelegentki:  

 • mec. Anna Kucińska Adwokat, Kancelaria Elżanowski&Partnerzy
 • Zuzanna StachuraPrawnik, Kancelaria Elżanowski&Partnerzy
 
 W programie m.in.:
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. (UC148)
 • Zmiany w zakresie odpisu na fundusz
  – zmiana sposobu obliczania wysokości odpisu na fundusz
  – wpływ zmian na przedsiębiorstwa energetyczne
 • Zmiany dotyczące rozliczania zaliczek na rekompensaty
 • Rozszerzenie wsparcia odbiorców energii elektrycznej – nowe limity zużycia energii elektrycznej
 • Nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych
 • Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej
 • Wprowadzenie opłaty solidarnościowej
 • Opłata wyrównawcza
 • Nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
  – nowe obowiązki informacyjne sprzedawców energii
  – nowe przepisy zwalniające odbiorców z opłat ponad umowny pobór energii biernej i przekroczenie mocy umownej
  – nowy sposób rozliczeń z odbiorcami w gospodarstwach domowych (zmniejszenie ceny energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych
  – Podstawa prawna rozporządzenia taryfowego – omówienie wątpliwości prawnych
  – Odpowiedzialność prawna członków zarządu za zastosowanie i niezastosowanie rozporządzenia
 • Nowela Rozporządzenia ws. sposobu obliczania limitu ceny za energię elektryczną – główne założenia (stan na 18.09)
  – zmiany dotyczące komponentów kosztowych służących obliczaniu limitu ceny dla wytwórców wykorzystujących jako paliwo węgiel brunatny
  – zmiana formuły obliczania limitu ceny wybranych wytwórców OZE
  – dodanie do listy komponentów cenowych kosztów zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia

Informacje organizacyjne:

Koszt szkolenia

 • On-line : 1270 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko)

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Zapraszam do kontaktu 

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights