Skip to content
uee

Dzień dobry,

w związku z nowelizacją Prawa energetycznego, która wprowadza bardzo znaczące zmiany w obszarze umów serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu “Umowy na rynku energii elektrycznej – w świetle zmian prawa energetycznego”  które poprowadzi dr Zdzisław Muras.
 
Nowelizacja Prawa energetycznego wprowadza wiele zmian na rynku energii. Chodzi między innymi o nowe prawa i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych i gazowych oraz przedsiębiorstw przemysłowych, które zakupują lub/i sprzedają ee i gaz. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek modyfikacji umów przyłączeniowych i dystrybucyjnych oraz obowiązujących umów sprzedaży ee i gazu, dodatkowo pojawiły się nowe rodzaje umów, które warto już teraz poznać i utrwalić.
 
Szkolenie ma na celu przedstawienie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące nowych obowiązków oraz możliwości uczestników rynku energii.

Szczegóły wydarzenia:

12.12.2023

TERMIN

12.12.2023
Warszawa, online

FORMUŁA HYBRYDOWA

Warszawa, online
1370 zł netto - szkolenie online, 1570zł netto - szkolenie stacjonarne

Koszt

1370 zł netto – szkolenie online, 1570zł netto – szkolenie stacjonarne
ZDZISŁAW MURAS

ZDZISŁAW MURAS

PRELEGENT WYDARZENIA

dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE i doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych głosów do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2017) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

 Podczas szkolenia omówimy między innymi:

 • Aktualną i planowaną strukturę rynku energii – struktura umów
 • Umowy dostarczania paliw i energii
  • Nowości regulacyjne w umowach komercyjnych
  • Nowe wymogi w umowach w odniesieniu do wytwórców energii i magazynów,
  • Nowe wymogi w umowach źródeł biogazowych i gazowych
  • Nowe wymogi w umowach spółdzielni energetycznych i klastrów energii
  • Umowa o przyłączenie do sieci
  • Umowa na zasadach publicznoprawnych
 • Umowę przesyłową i dystrybucyjną
  • Zakres nowych wymagań wynikających z nowelizacji prawa energetycznego, w tym w odniesieniu do:
   ➢ wytwórców i magazynów energii,
   ➢ źródeł biogazowych i gazowych,
   ➢ energetycznych i klastrów energii,
   ➢ agregatorów,
   ➢ rekuperacji
 • Umowy sprzedaży energii elektrycznej
  • Nowa umowa sprzedaży rezerwowej
  • Umowy a ograniczenia dostaw – nowości 
  • Zasady wypowiadania umów sprzedaży i zmiany sprzedawcy
  • Zasady zawierania i minimalne wymagania w odniesieniu do gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców
  • Umowa z ceną dynamiczną
  • Umowy zasady wstrzymania dostaw i reklamacja
  • Agregator, agregacja, rejestr agregatorów i usługi agregacji
  • Umowę z ceną dynamiczną
  • Nowy zakres regulacji dotyczy sprzedaży rezerwowej,
  • Wytyczne Prezesa URE co do kierunków rozwoju sieci
 • Nowe rodzaje umów w prawie energetycznym m.in.
  • Umowa cable pooling
  • Umowa PPA
  • Umowy partnerskiego handlu energią
  • Prawo do redysponowania jednostkami wytwórczymi OZE i magazynami
  • Zasady wypłaty rekompensat za redysponowanie
  • Umowa agregacji
  • Umowy a zmiany w zakresie IRiESP/D
  • Usługi elastyczności – zakres współpracy z OSD 

Informacje organizacyjne: 

Koszt szkolenia online: 1370 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko), obowiązuje do 28 listopada. Od 29 listopada cena wzrasta o 100 zł.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 1570 zł netto za jedną osobę, obowiązuje do 28 listopada. Od 29 listopada cena wzrasta o 100 zł.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Centrum Warszawy. 

Kontakt z organizatorem

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights