Skip to content
npe_10ban (3)

Dzień dobry,

w związku z bardzo znaczącymi zmianami w obszarze rynku energii, wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszym kolejnym szkoleniem, które poprowadzi dr Zdzisław Muras.
 
Szkolenie “Rynek energii w dobie zmian prawnych – najważniejsze rozwiązania legislacyjne” ma na celu przedstawienie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące nowych obowiązków oraz możliwości uczestników rynku energii.
  
Z uwagi na bardzo dynamiczne i obszerne zmiany, postanowiliśmy przygotować dla Państwa kompleksowe szkolenie, na którym przedstawimy kluczowe zmiany w:
 • Ustawie Prawo energetyczne (m.in. UC 74)
 • Rozporządzeniu
 • Noweli uPe z 16 czerwca 2023 r- rynek rozproszony
 • Ustawie OZE
 • Noweli ustawy OZE z 7 lipca 2023 r. – nowe podmioty na rynku energii
 • Ustawie z 13 lipca 2023 r. o zmianie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. 
AKTUALIZACJA (stan na 1.09.2023)
Poniżej przedstawiam Państwu na jakim etapie są poniższe ustawy:
 • Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74) – 14 sierpnia została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 • Ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. (UC148) – 21 sierpnia została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 • Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99) – została podpisana przez Prezydenta 28 sierpnia 2023 r

Szczegoły wydarzenia

12 września 2023

termin

12 września 2023
DR ZDZISŁAW MURAS

PRELEGENT

DR ZDZISŁAW MURAS
On-Line

formuła

On-Line
1370 złotych netto

koszt

1370 złotych netto

 Podczas szkolenia omówimy między innymi:

 • Zmiany w OZE (UC99)
  • .Zasady rejestracji i wsparcia biometanu
  • Uszczegółowienie zasad funkcjonowania spółdzielni energetycznej
  • Klastry energii – nowe otwarcie
  • System wsparcia operacyjnego aukcyjnego oraz FIT/FIP – wsparcie po
   zakończeniu dotychczasowego wsparcia
  • Gwarancje pochodzenia – istota przyjętych zmian
 • Ustawę o szczególnych rozwiązaniach (UC148)
  • Nowe limity zużycia energii – obowiązki przedsiębiorstw energetycznych
  • Zmiany dotyczące rozliczania zaliczek na rekompensaty
  • Zmiany w zakresie odpisu na fundusz
  • Składka solidarnościowa – istotne założenia
  • Cenę maksymalną – nowy poziom
  • Opłatę wyrównawczą
 • Wybrane regulacje rozporządzenia systemowego
  • Zakres regulacji dotyczących przyłączana do sieci
  • Zasady prowadzenia obrotu energią elektryczną
  • Zasady przekazywania informacji odbiorcom przez sprzedawcę,
  • System wsparcia operacyjnego aukcyjnego oraz FIT/FIP – wsparcie po
   zakończeniu dotychczasowego wsparcia
  • Gwarancje pochodzenia – istota przyjętych zmian
 • Zmiany uPe (UC74)
  • Nowości w obszarze przyłączania do sieci
  • Nową linię bezpośrednią
  • Agregator, agregacja, rejestr agregatorów i usługi agregacji
  • Umowę z ceną dynamiczną
  • Nowy zakres regulacji dotyczy sprzedaży rezerwowej,
  • Wytyczne Prezesa URE co do kierunków rozwoju sieci

Prelegent

zdzislaw.muras

Prelegentem będzie Pan Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE i doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2017) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Informacje organizacyjne:

Koszt szkolenia: 1370 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko) obowiązuje do 5 września. Od 6 września cena wzrasta o 100 zł.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Kontakt z opiekunem wydarzenia

Edyta Cekała

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights