Skip to content
NPE_BANER

Szanowni Państwo, 

rok 2021 był okresem rekordowym zmian legislacyjnych na rynku energii elektrycznej w Polsce. Zmiany te wynikały głównie z implementacji przepisów wspólnotowych i wprowadziły wiele problemów związanych z interpretacją poszczególnych zapisów dla wytwórców, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej.

W związku z powyższym zapraszamy “Rynek energii 2022 – po dużej nowelizacji Ustawy prawo energetyczne”.

  • Termin: 10.03.2022
  • LokalizacjaOnline
  • Prowadzący:  dr Zdzisław Muras, dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca.
  • Główne zagadnienia szkolenia

Prawo 2021-2022 , m.in. ustawy (Prawo energetyczne, rynek mocy, dodatek osłonowy, ograniczenia w zakresie wstrzymania dostaw, OZE), rozporządzenia (taryfowe, pomiarów, procesów rynku energii, magazynów, ograniczenia dostaw e.en),

– zmiany w zakresie wykonywania, prowadzenia, rozpoczynania działalności 

uczestnicy rynku energii 

– nowe obowiązki podmiotów 

– zmiany w karach pieniężnych i sankcjach karnych 

– zmiany w taryfowaniu 

– zmiany w komisjach kwalifikacyjnych 

– przepisy przejściowe, obowiązywanie regulacji  

Prowadzący:

Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE, doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Koszt:

Koszt udziału w szkoleniu, w formule online wynosi 1070 zł netto za udział jednej osoby/jedno stanowisko. 

Sprawy techniczno- organizacyjne:

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting (nie trzeba instalować oprogramowania na komputerze, program działa w oparciu o przeglądarkę internetową). Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dodatkowo przed i podczas szkolenia będą mogli Państwo wysłać pytania prowadzącemu drogą mailową. Na 5 dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie w dniu odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Zapraszam do kontaktu 

Opiekun Projektu

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights