Skip to content
Sygnalisci

Szanowni Państwo,

17 grudnia 2021 r. mija termin implementacji unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Do tej pory Polska powinna ustanowić przepisy zobowiązujące podmioty z sektora energetycznego i przemysłowego (zatrudniające powyżej 250 pracowników) do posiadania efektywnych systemów zgłaszania nieprawidłowości. Obowiązek ten nie ominie również średnich przedsiębiorców (powyżej 50 zatrudnionych), dla których może być to zupełnie nowe wyzwanie organizacyjne.

W związku ze zbliżającymi się zmianami proponujemy Państwu szkolenie z ekspertem z kancelarii DZP Julią Besz, która na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie whistleblowingu, compliance, przeciwdziałaniu korupcji, prawem unijnym oraz prawem prywatnym międzynarodowym.

Agenda szkolenia zakłada kompleksowe podejście do tematyki whistleblowingu. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami obsługi systemu whistleblowingowego w oparciu o precyzyjne wymogi dyrektywy oraz innych przepisów prawa polskiego, które mogą ciążyć na organizacji i które stanowią wyzwanie da sprawnego funkcjonowania firmy. 

Termin i czas trwania

 • 19 października 2021 r.

 • Rozpoczęcie 9.00

 • Zakończenie ok. 16.00

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej:

 • Stacjonarnej w Warszawie – Sala konferencyjna w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 – maksymalna liczba uczestników to 20.
 • Online – Platforma Clickmeeting, która wymaga jedynie dostępu do przeglądarki internetowej 

Zarówno szkolenie stacjonarne oraz online dają możliwość zadawania pytań Prelegentce.

Prelegentka

Julia Besz Kancelria domański, zakrzewski, palinka

Julia Besz Kancelria domański, zakrzewski, palinka

Ekspert w zakresie whistleblowingu, compliance, przeciwdziałania korupcji, prawa unijnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego

Projekt bez tytułu (3)

Julia zajmuje się doradztwem w zakresie compliance, whistleblowing, przeciwdziałania korupcji, prawa unijnego oraz prawa prywatnego międzynarodowegoW szczególności zajmuje się przygotowywaniem rozwiązań wewnątrzorganizacyjnych z zakresu analizy i oceny ryzyka braku zgodności, usprawnianiem systemów zarządzania zgodnością oraz tworzeniem mechanizmów wewnętrznych, które mają na celu optymalizację procesów biznesowych i zapobieganie nadużyciom gospodarczym w spółkach. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów związanych z kompleksową budową systemów compliance i rozwiązań antykorupcyjnych wg standardów ISO 19600 i 37001. Aktywnie uczestniczy w audytach zgodności i dedykowanych investigations dla podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych. Julia posiada tytuł LL.M ze specjalizacją w dziedzinie International Business Law. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną sygnalistów korporacyjnych. Doradza we wdrażaniu efektywnych systemów whistleblowing w przedsiębiorstwach i przygotowuje z tego zakresu rozprawę doktorską na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Projektuje i implementuje rozwiązania IT z obszaru legal-tech dla sektora publicznego, gdzie szkoli i doradza we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań whistleblowing w administracji publicznej. 

Jest certyfikowanym Compliance i Whistleblowing Officerem oraz wykładowcą uczelni wyższych, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu whistleblowingu, ochrony sygnalistów oraz corporate governance na kierunku „MBA w administracji publicznej”.

 

Whistleblowing w energetyce DZP x DlaEnergetyki.pl

Na czym skupi się szkolenie?

 • Whistleblowing – definicja, przykłady zastosowania

 • System whistleblowing -na czym polega, jak powinien funkcjonować? Praktyczne aspekty wdrożenia

 • Kanały zgłaszania nieprawidłowości i problematyka anonimowowści i poufności zgłoszeń

 • Obszary objęte obowiązkiem zgłaszania nieprawidłowości -czego mogą dotyczyć zgłoszenia?

 • Ochrona sygnalistów -przesłanki statusu, zasady ochrony, zakres działań odwetowych

 • Obowiązek prawny i dobre praktyki

Koszt szkolenia

 • Koszt szkolenia stacjonarnego w Warszawie  1070 zł netto.
 • Koszt szkolenia online to 970 zł netto dla 1 osoby. Dla drugiej i każdej kolejnej cena wynosi 870zł netto

Na 14 dni przed terminem szkolenia cena wzrasta o 100zł netto.

Szczegóły techniczne

Szkolenie hybrydowe odbędzie zarówno w formie stacjonarnej jak i online na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Kontakt

Anna Kuleta

kom. 660 244 977

tel. 22 118 47 17

anna.kuleta@dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights