Skip to content

Dzień dobry,

od kilku miesięcy rynek obserwuje wzrost cen energii elektrycznej.  Wśród najważniejszych czynników należy wymienić, ceny paliw stałych, sytuacja polityczna i działanie rosyjskiej spółki Gazprom oraz wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 oraz wprowadzenie sankcji na dostaw nośników energii.

Sejm, dnia 29 września przyjął ustawę – przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska- o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Zaprojektowano w niej także system rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu i dystrybucji. 

Sejm uchwalił także nowelizację Prawa energetycznego i ustawy o OZE, przewidującą całkowite zniesienie obliga giełdowego – obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez rynek giełdowy. Celem zniesienia obliga jest zapewnienie przedsiębiorstwom wytwarzającym energię elektryczną większej swobody w zakresie wyboru sposobu sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej. Nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Trwają dyskusje w jaki sposób powyższe regulacje wpłyną na ceny energii dla odbiorców końcowych.

Zapraszamy również na wydarzenie traktujące o mechanizmach ceny maksymalnej dla odbiorców w 2023, rekompensat i odpisu na fundusz, które odbędzie się dzień po szkoleniu z dr. Zdzisławem Murasem (więcej informacji tutaj).

NPEWWW (1)
W związku ze powyższymi zmianami, zapraszamy na wydarzenie, które odbędzie się 29.11.2022. Prowadzącym warsztat będzie dr Zdzisław Muras (dr nauk prawnych, radca prawny i wieloletni pracownik URE). 
Szkolenie odbędzie się w formule hybrydowe w Warszawie oraz w online (uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań Prowadzącemu głosowo -wymagany mikrofon- oraz za pomocą czat. 

 

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA

29.11.2022

TERMIN

29.11.2022
Warszawa oraz On-line

FORMUŁA HYBRYDOWA

Warszawa oraz On-line
online od 1270 zł netto/os., stacjonarnie 1470 zł netto/os. 

Koszt

online od 1270 zł netto/os., stacjonarnie 1470 zł netto/os. 

PRELEGENT

dr zdzisław muras

dr zdzisław muras

Dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE, doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu dwóch książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii – związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

GŁÓWNE ZAGADNIENIA SZKOLENIA
 • Ustawa z 29 września o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku
 • Ustawa z 29 września o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
 • Zniesienie obliga giełdowego
 • Ustawa o cenach, w tym m.in:
  • Cel 
  • Stosowanie ustawy
  • Umowy
  • Sprzedawcy z urzędu
  • Operatorzy systemu elektroenergetycznego 
  • Zasady stosowania zamrożonych cen i stawek opłat
 • Przedsiębiorstwo energetyczne a odbiorca
 • Wyłączenia wsparcia 
 • Zakres działania przedsiębiorstw ciepłowniczych – obowiązki odbiorców w celu uzyskania wsparcia
 • Upust od ceny 
 • Zasady i tryb przyznawania rekompensat
 • Podmioty uprawnione do rekompensaty
 • Sposoby obliczenia dla każdego z podmiotów uprawnionych (SzU z taryfą i bez niej, OSE, OSDn, sprzedawcy wolnorynkowi)
 • Zasady i tryb wypłacania rekompensat
 • Dodatek elektryczny
 • Cele zmniejszania zużycia e.en.
 • Zakres ochrony sądowe 
 • Przepisy przejściowe i dostosowawcze

KOSZT

Cena udziału w szkoleniu stacjonarnym wynosi 1470 złotych netto za uczestnictwo jednej osoby/stanowisko. Na tydzień przed szkoleniem cena zwiększa się do 1370 złotych netto.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1270 złotych netto za uczestnictwo jednej osoby/stanowisko. Na tydzień przed szkoleniem cena zwiększa się do 1370 złotych netto.

PLATFORMA ONLINE

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dopuszczona będzie również możliwość zadawania głosowego pytań na życzenie uczestnika. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 606 62 62 43 (Jan Gałecki)

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala
Verified by MonsterInsights