Skip to content

Szanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych, zapraszamy na kolejną edycję szkolenia, w całości prowadzonego przez p. Zdzisława Murasa. 

Utrzymywane przez przedsiębiorstwa energetyczne zapasy paliw (na właściwym poziomie i z odpowiednim wyprzedzeniem) przed sezonem grzewczym mają za zadanie umożliwić tym podmiotom niezakłócone funkcjonowanie, niezależnie od czynników zewnętrznych, oraz zachowanie zdolności do nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej lub ciepła odbiorcom. 

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia. 

zapasywww

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA:

26.10.2022

TERMIN

26.10.2022
On-line

formuła

On-line
1170 zł/os.

Koszt

1170 zł/os.

PRELEGENT:

dr zdzisław muras

dr zdzisław muras

Dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE, doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu dwóch książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii – związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

W programie m.in. o:

  • Ustawach (Prawo energetyczne oraz nowela 20.05.2021, nowelizacja Prawa energetycznego z 10.06.2022, ustawa o zapasach ropy i gazu)
  • Rozporządzeniach (rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych; projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych z 30.06.2022)
  • Zasadach zapewnienia bezpieczeństwa dostaw
  • Zagrożeniach w bezpieczeństwie dostaw
  • Aktualnych zasadach utrzymywania zapasów paliw „stałych
  • Rozporządzeniu o zapasach i kierunkach zmian
  • Nowych wymogach dla przedsiębiorstw
  • Nowych zasadach utrzymywania zapasów gazu
  • Uprawnieniach organów regulacyjnych (kontrole, monitoring, kary i sankcje)
  1.  

 

KOSZT:

Cena udziału wynosi 1170 złotych netto za uczestnictwo jednej osoby/stanowisko. Na tydzień przed szkoleniem cena zwiększa się do 1270 złotych netto.

Platforma Online:

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dopuszczona będzie również możliwość zadawania głosowego pytań na życzenie uczestnika. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 606 62 62 43 (Jan Gałecki)

z poważaniem 

Anna Siwek

Manager ds. Rozwoju i szkoleń

tel. kom. 696 038 050

e-mail: anna.siwek@dlaenergetyki.pl 

Zespół www.dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights