Skip to content
Emision
Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam do zapoznania się z kolejną edycją szkolenia online “Zarządzanie emisjami w przedsiębiorstwie”. Celem szkolenia na temat Zarządzania emisjami jest umożliwienie Operatorom instalacji sprawdzenia bezpieczeństwa prawnego emisji do powietrza w czterech głównych obszarach:
  1. emisji niezorganizowanej,
  2. obliczeń emisji i opłat,
  3. ryzyka postępowania kompensacyjnego,
  4. oceny oddziaływania na powietrze w postępowaniach administracyjnych.
Dla każdego z czterech zagadnień w ostatnich latach obserwuje się znaczące zwiększenie wymagań, restrykcji i kontroli, w tym w postępowaniach sądowo-administracyjnych.
Szczegóły szkolenia:
8.12.2023

TERMIN

8.12.2023
Online

FORMUŁA

Online
1270 zł netto/os.

Koszt

1270 zł netto/os.

Prelegenci:

  • Bartosz Kuśmidrowicz – ekspert z dziedziny emisji przemysłowych, weryfikator systemów zarządzania emisjami, autor wielu ekspertyz dot. emisji i oddziaływania na powietrze atmosferyczne, w tym opinii wykorzystywanych w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Biegły w postępowaniach o wydanie pozwoleń. Trener służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, firm konsultingowych, administracji samorządowej, RDOŚ, WIOŚ i środowisk naukowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie obliczeń i sprawdzeń emisji, modelowaniu stężeń emisyjnych, ocenie technicznej źródeł emisji i interpretacji wymagań prawnych. Wydawca portalu wszystkooemisjach.pl


W programie m.in.:

✔️  Przedstawimy procedurę czterech testów, których przeprowadzenie umożliwi Operatorom instalacji ocenę ryzyka i odpowiedź na poniższe pytania:

  • czy poziom działań zapobiegawczych emisji niezorganizowanej pyłów spełnia wymagania zasady przezorności określonej w art. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (zagadnienie obejmuje orzecznictwo sądowe, przykłady postępowania WIOŚ i szerokie omówienie metod praktycznych ograniczania emisji niezorganizowanej, w tym kosztów)?
  • czy wielkości emisji i opłat są wyznaczane za wszystkie rodzaje substancji i w sposób prawidłowy (zgodny z orzecznictwem sądowym), oraz czy można zoptymalizować opłaty(ograniczyć ich skalę i zwiększyć pewność wyznaczania)?
  • czy w planowaniu inwestycji zmian w instalacji uwzględnia się ryzyko postępowania kompensacyjnego związanego z obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5? W jaki sposób analizować Roczne oceny jakości powietrza oraz wymagania prawa lokalnego (programów ochrony powietrza)? 
  • czy postępowanie administracyjne o wydanie decyzji środowiskowej lub pozwolenia zintegrowanego/sektorowego jest w zakresie zagadnień merytorycznych (modelowania stężeń substancji w powietrzu) prowadzone w sposób bezpieczny, w szczególności wobec możliwej oceny eksperta lub biegłego?

✔️  Właściwa analiza dotycząca powyższych zagadnień umożliwi Państwu uniknięcie dotkliwych kar ze strony organów kontroli (przede wszystkim WIOŚ). 

✔️ Zagadnienia zostaną omówione w zakresie prawnym (podstaw systemowych, przykładów orzecznictwa sądowego, praktyk WIOŚ) oraz technicznym (metod obliczeniowych emisji i metod ograniczania emisji).

Zapraszam do kontaktu 

Agnieszka Kawala

Zespół dlaenergetyki.pl

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 531 447 700

e-mail:  agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl 


Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights