Skip to content

Nowe zasady funkcjonowania magazynów energii elektrycznej – nowi uczestnicy rynku

Termin: 18.04.2024, online

Prowadzący: dr Zdzisław Muras 

npe10 (12)

Trendy i praktyki związane z OZE – przyłączenia do sieci, linia bezpośrednia, klastry energii, dofinansowania, umowy ppa/cpa, rozliczanie godzinowe

Termin: 23.04.2024, online

Prowadzący: Roman Cybulski 

Neutralność klimatyczna i obliczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwie

Termin: 23.04.2024, online

Prowadzący: Joanna Kruszewska 

Prawne, ekonomiczne i techniczne aspekty przyłączania odbiorców do sieci ciepłowniczej – nowe przepisy”

Termin: 14.05.2024, online

Prowadzący: Stanisław Karnowski, Tomasz Ogłódek 

Realizacji inwestycji  w branży energetycznej z uwzględnieniem ustawy Prawa Budowlanego

Termin: 3-4.06.2024 , online

Prowadzący: Joanna Perzyna, Tomasz Pietrzyk, Konrad Lach, Katarzyna Kuśnierek

Efektywność Energetyczna- obowiązek realizowania przedsięwzięć lub umarzania świadectw, pakiet „Fit for 55” – zmiany dotyczące efektywności energetycznej

Termin: 10-11.06.2024 , Warszawa/online

Prowadzący: Barbara Hawrylak, Paweł Płachecki

Verified by MonsterInsights